Strøtanker om kærlighed - healing og tro

Af Merete Gundersen
Copyright©


Når menneskers "bagtanker" er deres oprigtige omsorg for næsten, virker healing altid. Både som fjernhealing og som healing på fysiske personer. Derfor er alle mennesker i stand til at heale.
Af Merete Gundersen


Menneskers ”bagtanker” er de tanker der oprindelig er i balance med guds tankstrøm. De oprindelige tankestrømme danner guds lysets spektrallinier og danner tillige fraktale mønstre i universet. Disse ”bagtanker" og fraktale mønstre er noget hjernen respondere på hele tiden, de aktiveres af og i lyset og er tillige indkodet i vores DNA.
Af Merete Gundersen


 

Healing er kærlighed og kærlighed er lys. Kærlighed og lys er en og det samme. Når kærligheden blomstre i sindet, blomstre det enkelte menneske.
For at blive en healer der arbejde i guds lysets strøm, skal man vedkende sig sit tilhørsforhold til Gud, og hele det guddommelige rige, dette rige som er vejledere for mennesket på Jorden.
Af Merete Gundersen


Når ægte kærlighed bor i sindet vil menneske automatisk arbejde for fred på alle planer, først og fremmest i sit eget liv. Ud af denne fred kommer ønsket om at gøre noget for næsten som en naturlig livsstil og væremåde.
Af Merete Gundersen

 

 

Når ægte kærlighed bor i sindet og når næstekærligheden er en naturlig del af livet, bliver både ydmyghed og styrke også en del af det daglige liv.
Af Merete Gundersen

 

 

Jesus var den største healer af alle, hvis vi selv vil være dygtige healer er vi nød til at arbejde med os selv og anstrenge os for at leve efter de ti bud. Gør vi det, kan vi præcis som Jesus, gøre mirakler, både i vores eget liv men også i andres.
Af Merete Gundersen

Religion uden tro, og tro uden religion giver ingen mening som livsfilosofi. Hvis vi alle forstår at ingen religion HAR det endegyldige svar, ville vi meget hurtigere nå meget længere i den medmenneskelige udvikling. Den største og bedste religion og tro er kærlighedens budskab fra menneske til menneske. Tør vi det?
Af Merete Gundersen


 


At elske sig selv giver adgang til at elske andre.
Når det at give er det samme som det at modtage, så lever vi i Gudsslyset.
At turde miste er at elske, hvis du ikke elsker kan du ikke miste.
Af Merete Gundersen

 

Kontakt


Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens
   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin