Det Spirituelle Menneske bind 1-2-3 & 4

Af Merete Gundersen
Copyright©
Igennem disse bøger vil læserne kunne få indsigt i SIQ®- Den Spirituelle Intelligens. Bøgerne omhandler mange aspekter af den menneskelige udvikling.
De berører især det psykospirituelle aspekt og den menneskelige udvikling af bevidstheden indenfor:


Psykobiologi
Psykospritualitet
psykoneurologi
 

Bøgerne forsøger at bygge bro mellem den almene opfattelse af de menneskelige psykologiske principper og den mere psykospirituelle del af den menneskelige udvikling. En udvikling som man har en vis berøringsangst for indenfor den almene psykologi.
 
I forrige Ârhundrede kunne man tale om, at "neuropsykologien udelukker psyken", og mange neuropsykologer veg i rædsel tilbage fra psykologiske temaer som bevidsthed, emotioner, drømme og det at ”almindelige” mennesker kan modtage visioner.
Det har i dag ændret sig, og disse temaer bliver nu endelig en del af det neuro videnskabelige område.
 
Bøgerne peger på lysets iboende kvalitet til fremme af bevidstheden, og de berører hvad tankekraft, meditation, visualisering og bøn kan udrette. Tanken og lyset er nært forbundet og lyset er beskrevet som en del af den menneskelige oprindelse. Der peges i bøgerne på hvorledes neuron aktiviteten, som en sund udvikling, højner psyko spiritualiteten i sindet.Disse processer er med til at forøge kreativiteten og hjerneaktiviteten.

Ved den spirituelle intelligens aktiveres et isoleret modul af neurale netværk i temporal lapperne , dette er en specifik evne, men det må læres og trænes at bruge den optimalt til gavn for den psykospirituelle udvikling i menneskesindet, dette for at ballancen kan holdes  således spiritualiteten  forbliver sund for psyke og sjæl.
 
Forfatteren til bøgerne peger på den spirituelle dimension som en altafgørende faktor for udviklingen af en sund psyke. Det moderne menneske ønsker at lære om psykens indre verden uden læringen er behæftet med et psykisk sygdomsbillede, men hvor det psykospirituelle alene ses som et udviklings potientale der kan berige livet og livs mulighederne.
 

Anden litteratur

Min spirituelle Dagbog af Merete Gundersen
- forlag LivskildenAlle bøgererne kan lånes på bibliotekerne, de kan købes hos alle landes boghandlere og kan bestilles 
     
HER

 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin