Øjets indre spektrometriske syn

Af Merete Gundersen
Copyright© 2005

 


Evnen til indre synAktivitet på Hjerneniveau
Det indre spektrometriske øje, er øjets evne til at aktiver neuronerne. Det, at kunne bruge sit indre spektrometriske øje, aktiveres, når lyset, der rammer i det fysiske øje, sætter gang i hjernens neuron aktivitet.

Altså er der tale om øjet evne til at spalte det lys, som kommer ind i øjet. Hvis evnen er optimal, vil lyset blive spaltet i millioner af facetter, og så vil det sætte gang i millioner af små elektriske impulser, som så aktiverer neuronerne i hjernen. Øjets indre spektrometriske syn er en medstyrer og en stor faktor i, hvordan man kan arbejde med og påvirke neuronforbindelserne.

Den menneskelige intelligens er dybt afhængt af, hvordan øjet er i stand til at spalte lyset, - al intelligens og den spirituelle intelligens afhænger af, hvordan lyset spaltes.
Hvis man er blind, er det evnen til at spalte lyset således, at øjet kan bruge sin linse til at se ud i verden, der ikke er intakt; men lyset rammer også de blinde, og deres indre øje kan, ligesom hos seende mennesker, spaltes lyset til at aktivere neuronerne. Når der tales om lys, menes lys, som både er højfrekvent og lavfrekvent.

Der findes på Jorden intet helt mørk rum, der vil altid være stråler af lys, som blot ikke kan ses med vores dagsbevidste syn ej heller med vores nat syn, så selv i et rum, vi tror, der er mørkt, findes der lys, som er i stand til at aktivere neuronerne i hjernen, og neuronerne har som sagt evnen til at sætte gang i tænkningen og til at aktivere SIQ. Derfor, hvis man opholder sig i det, vi kalder et helt mørkt rum, er der stadig lys, som kan påvirke os på neuronniveau, og som kan være med til at spalte lyset i det indre spektrometriske øje.

Når der i artiklen her tales om lyset, er der ikke kun tale om dagslys, det er også og især det mangefaseterede lys fra kosmos, som aktiverer neuronerne i hjernen.


Blinde og indre syn
For at blive ved de blinde, så er det netop en evne, som blinde mennesker har, at de i stor stil kan aktivere et indre syn og derved et indre livssyn, altså et rigt åndeligt syn. De har ofte en evne for spiritualitet, som ligger langt over gennemsnittet af menneskeheden. Mange mennesker, der har tab af andre legemlige funktioner, har på grund af dette ofte en evne til at bruge den spirituelle intelligens i en langt højere grad, end mennesker, der har alle sanser og alle legemlige funktioner intakt og i brug. Dette kan skyldes, at når der opstås tab af fysiske funktioner, opleves livet ofte i større ro og stilhed, og derved optrænes hjernens evne til at gå i meditative tilstande på en mere ligefrem måde.

Når denne meditative tilstand aktiveres i stor grad, så aktiveres det indre spektrometriske øje i hjernen, og via lyset og tankens magnetiske binding, opstår en kohærent bølge af lys, som aktiverer det indre spektrometriske øje til at opnå indre syn.  Dette lys aktiverer adgangen til de subtile åndelige verdener, til at opleve bevidstheden og dens udvidelse i tid og rum, for at erfare, at bevidstheden udgår fra det guddommelige og til lige erfarer det faktum, at vi alle er en del af kosmos og det guddommelige.


Det mangespektrede lys

Der findes mange former for lys. Der er lyset fra solen, månen, fra fjerne planeter og galakser. Det hele sendes igennem atmosfæren og søger mod Jorden, og da vi lever på Jorden, er vores hjerner prædisponerede til at aktivere neuronerne via lyset, som kommer fra hele universet.
Det mangespektrede lys rammer det fysiske øje og ikke mindst det indre spektrometriske øje og via dette lys, dannes der farve og mønstre, som derved også aktiverer neuronerne.

Der findes lysstråler, som vi ikke kan se med det blotte øje, stråler af lys har også toner, og disse toner danner elektriske bølgefrekvenser, som også aktiverer hjernens neuroner og forøger den elektriske spænding imellem neuronerne.

Når et menneske mediterer og er helt i stilhed, optrænes øjets indre spektrometriske syn til at virke optimalt, derved sker der en optimering på neuronniveau, som altid vil gavne og vække den spirituelle intelligens. Meditation og visualisering er begge store faktorer for at aktivere den spirituelle intelligens og det indre spektrometriske øje.
Tillæg til
øjets indre spektrometriske syn


Merete Gundersen
©Copyright


 
Kunne være et syn fra det indre spektrometriske øje
Bebudelse af et barns fødselSpørgsmål fra en læser
Der bliver spurgt om følgende, om,der i mørke lokaler, kan være et specielt lys, som kan få os til at se ting, der normalt ikke kan ses med det blotte øje? Ja, det er sådan det forholder sig. Man kan også sige, at der er en bestemt stråling, som aktivere vores neuroner i hjernen til, at bruge og aktivere vores indre spektrometriske syn. Denne stråling sætter gang i hjernen så vi danner indre billede strømme som gør, at vi er i kontakt med vores æteriske syn, det syn der giver adgang til åndelige oplevelser af forskellig grad.

Og der spørges ligeledes kan det være vort eget fysiske syn, der kan få os til at se mere end man normalt ser med det blotte øje? Nej, der er ikke tale om vores fysiske syn, der er alene tale om det indre øjes aktivitet, altså det at det indre øje kan give os besked til vores hjerne, men også omvendt, det er en tovejs dialog via lyset som gør, at nu er der mulighed for at se med dette syn. Derfor kan man i mørke rum se ting vi ikke kan se med vores fysiske øje. Det er derfor vi også kan se ånder i mørke. Nogle gange kan man jo ikke se ånderne, men blot føle dem, mærke dem eller høre dem.

Med øjets indre spektrometriske syn kan man se æteriske liv altså man kan sanse en ikke synlig verden. Man kan se og sanse den verden som ligger på en anden lysfrekvens og derfor også på en anden vibration som vibrerer i et andet lys. Denne frekvens har en anden hastighed end den vi lever under her på Jorden. Jeg kalder det lys, men jeg kunne også kalde det stråling, det er måske mere korrekt.

Nogle mennesker kan i dagsbevidst tilstand, i almindeligt dagslys både se med det fysiske øje og med det indre spektrometriske øje, og med begge dele kan de observere to ting på en og samme tid  i fuld dagslys. De kan se alt det vi alle kan se med det fysiske øje, men de kan også se med deres indre spektrometriske øje, altså de har æterisk syn og begge dele kan de gøre samtidigt. Det er ikke så mange der kan det.  De kan altså se, hvad der foregår omkring dem, men samtidig kan de se ind i andre dimensioner af væren, de kan ofte aflæse fortid nutid og fremtid på en og samme tid, hvis de sætter energien ind på det.

Næsten alle mennesker kan under søvnen se med deres indre spektrometriske øje. Mange mennesker kan se med deres indre spektrometriske syn under meditationer eller under visualiseringer. Næsten alle mennesker kan træne deres indre syn altså deres indre spektrometriske syn, deres evne til at bruge deres æteriske syn. Dette kan opnås igennem meditativ træning.


 


Et andet syn med det indre spektrometriske øje. Tolkningen kunne være en besked, at det er vigtigt for personen, der ser dette, at sætte sig ind i shamanistisk viden.


Det fleste mennesker der vil have aktiveret deres indre spektrometriske øje skal enten være i et mørkt rum eller ligge/sidde med lukkede øjne.
Det er derfor man under meditation har lukkede øjne. I hjernen aktiveres et ganske bestemt sæt neuroner som gør at man, hvis man bliver guidet til det, kan træne i at bruge sit indre spektrometriske syn, så man kan få eller rettere sagt, modtage åndelige oplevelser.
Under søvnen har vi vores indre spektrometriske syn aktivt. Ikke hele tiden, men når det skønnes hensigtsmæssigt for den drømmeoplevelse, der er god at modtage under søvnen.

At træne brugen af sit indre spektrometriske syn fordre, at man ønsker, at åbne for det og at man ønsker at udvikle sin sjæls kvaliteter. Det kræver øvelse og når der først er åbent for denne dimension vil det altid være åbent, med mindre, man via sin egen bevidsthed lukker for denne tilgang til det æteriske liv.

Det næste punkt vil blive at man træner i at opfange og modtage informationer fra dette felt af energi altså det at lære at afkode, hvad betyder disse billeder.

Dette er præcis det samme som at lære et helt nyt sprog at kende. Det skal læres fra grunden. Dette kan man lære ved, at finde inspiration eller modtage undervisning i spiritualitet, åndsvidenskaben så som Rudolf Steiners lære, eller Martinus kosmologi. Åndsvidenskaben kan også inddrages. Undervisningen afhænger af, hvilke indsigter man selv føler, der er brug for.
Er man særlig sensitiv i sindet vil man selv, meget hurtigt være i stand til, at afkode eller aflæse den information, der kommer fra det indre spektrometriske øje.

 


Et tredje syn  og  oplevelse med det indre spektrometriske øje kunne være en oplevelse af nærvær af Gud, åndelige hjælpere, og som her besøg i et tempel på det æteriske energi niveau


Mange ser lysglimt som lys-bobler, lysende trekanter, lys som ild der bevæger sig i rummet hvor de opholder sig, dette ses ikke med det indre spektrometriske syn men alene med det fysiske øje. Det som rigtig mange mennesker også ser med det blotte øje er, små stjerne lignende formationer af lys foran dem i rummet hvor de opholder sig. Dette fænomen er meget almindeligt. Men der er mange forskellige former for lysformationer som kan operveres.
De former der ses med det fysiske øje kan alle sammen også forekomme som syner for det indre spektrometriske øje.

 

Hvis du kunne tænke dig at kommentere artiklen kan du kontakte forfatteren på
 

 


Til ToppenCopyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelliens
   -   All rights reserved. 

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin