Læsernes mening om
artiklerne

 

 

Viden på højt Niveau

Har læst din artikel: Intelligens og evolution - og er vildt begejstret. Dette: "alt, hvad der sendes ud fra hjernen, forbliver vedvarende som et elektrisk felt af energi til evig tid i rummet", synes at fremtræde som karmareflekterende og må for alle medføre et stort ansvar. De tekniske data, f.eks. vedrørende depressioner og andet, er af en utrolig oplysningsværdi - og vil vække stor opsigt og interesse ude I verden.
Hele denne artikel er avanceret viden på højeste niveau, En viden vi behøver stærkt til at medvirke til opklaringer inden for disse ofte misforståede, helt vitale områder.
Ove von Spaeth, forfatter og uafhængig forsker,
www.moses-egypt.net


*

Mennesket i sjælen og sjælen i mennesket

Udvalgte spirituelle artikler

Artiklerne er mangfoldige i deres indhold, de er berettende, beskrivende og belærende. Alle lyser af de af Meretes altoverskyggende budskab: Næstekærligheden. Det største i livet er kærlighed og vejen til næsten går gennem os selv. Når vi søger oplysning og udvikling og dermed forandrer os, bliver vi i stadig større grad i stand til at være bærere af kærligheden til glæde for os selv, de andre og vores klode.  Og dette gør Merete med sine artikler og digte en stor og målrettet indsats for at fortælle os om vigtigheden af.

Rigtig god læselyst, må du få stor glæde af Meretes ord, hendes forslag og øvelser, der kan hjælpe dig frem til mødet med Dit Spirituelle Jeg. 
Venligst,
Liza Meiland Hansen.
uddannet og certificeret:
Psykoterapeut, NLP - og hypnoseterapeut og fysioterapeut


*

Et vigtigt emne

Børn og spiritualitet

Artiklen om børn og spiritualitet er en indføring i børnenes spirituelle univers. En viden og indsigt vi ikke ser så meget af på skrift. Forfatteren ser bogen som en begyndelse til at vi får informeret om det spirituelle liv i og med vores børn.
Den handler om børns spiritualitet i almindelighed og om SIQ- den spirituelle intelligens i særdeleshed. Det en lille men meget smuk historie om hvad børn kan opleve i deres spirituelle univers.

God læselyst, ind i børns spirituelle univers.
Brit Stenfeldt Mathiasen, Medieøkonom


*

Videnskab og kærlighed

At finde sin soulmate (Essays) 04/05-05 17:27 

man tænker på om der ikke burde findes en linie indenfor videmskaben der omhandler kærlighed. Din tekst minder mig meget om en videnskablig afhandling, men tak for det der er noget at tænke over
af Michael Buus Har du nogen kommentarer så skriv venligst

 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin