Læsernes mening om
bøgerne

 


Spændende

Vi har et par af dine bøger. De er utroligt spændende og næsten ikke til at lægge fra sig igen.
Med stor respekt for det arbejde du gør.
 
Med venlig hilsen
John Larsen & Mette Haslund


*


Betydningfulde og store


Her fortælles virkelig i kort form, præcist - og måske lidt stramt - fortalt om de uanede muligheder og om vejene til indsigt.
så betydningsfulde og store er de på trods af al deres "lidenhed".

Jørn Martin Steenhold, Forsker


Nytænkende bidrag

For at give et eksempel på indholdets dybsindige og af og til vanskelige stof vil jeg citere noget fra afsnittet om “Bevidsthedens lysintelligens” (s. 20): “Den menneskelige bevidsthed, som hidrører fra skabelsen af bevidstheden og intelligens i det kosmiske urhavs subatomare spektrum af lys, er en bevidsthedsform, som er aktiv værende og bærende som en del af al eksistens overalt i kosmos.
Der lyser gennem hele Meretes forfatterskab en varm kærlighed og et dybt ønske om at være til gavn for menneskene. Hun giver sit specielle bidrag til tidens åndelige udvikling.

Ruth Olsen, redaktør af magasinet Den nyeVerdensimpuls


*


Kosmisk følelsesintelligens

og det er denne med intellektet fusionerede følelsesenergi som MG taler for i sin bog og vil hjælpe os med at få åbnet for. Det betyder nemlig en åben kanal til den gudommelige verden, en dyb essentiel erfaring.

Jou Persson


*


Nyanceret tænkning


Med Det Spirituelle Menneske I-III har Merete Gundersen valgt at videregive en omfattende mængde spirituel viden. I essayform præsenteres vi gennem de tre bind for mange forskellige spirituelle emner og begreber, der i alle tilfælde er beskrevet på en måde, så de fremstår forståelige og vedkommende – uanset læserens forudgående viden på området. 

Bøgerne indeholder en række blandede essays om menneskelig spiritualitet i bred forstand. Dels introduceres vi grundigt til opbygningen og betydningen af menneskets bevidsthed, dets sjæls- og åndsstrukturer samt spirituelle evner. Derudover præsenteres vi for et spirituelt syn på en række mere konkrete emner – såsom genteknologi, hypofysen, kost, magnetisme, DNA, graviditet og fødsel.

Af Lasse Skovgaard, cand.mag. og cand.pæd.


*


Moderne verdensbillede


Disse bøger, er så vigtige for at bringe os videre i forståelsen af menneskets indre opbygning og struktur. - sammen med andre sådanne skrifter kan der gradvis opbygges et mere moderne verdensbillede, hvor mennesket kan finde sin rette plads i den store sammenhæng.

Torben Skettrup, Ph.d. og docent i fysik ved DTU, Danmarks Tekniske Universitet


*


Avanceret viden


Bøgerne indeholder en række vigtige emner til belysning af det spirituelle menneske og dets lysspektre. Disse spektre indeholder et stort udviklings potientale, og fra nye vinkler belyses en avanceret viden om den spirituelle Intelligens, som alle mennesker indeholder. En af bøgernen indeholder tillige en hypotese for tankekraft.

Brit Stenfeldt Mathiasen, Medieøkonom


*

Stor glædes følelse

Hej Merete Gundersen,
Tak for dine bøger, som jeg læser med en meget stor glædesfølelse.

Kathrine Anker*


Har du nogen kommentarer så skriv venligst


 

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin