Det Kosmiske Diamantæg


Af Merete Gundersen
Copyright© 

Visualiseringens Biokemi

Når et menneske ønsker at forvandle sin karma eller når det gerne vil være med til at forløse gammelt karma, kan dette lade sig gøre, hvis det er bevidst om dets livssituation og hvis det er bevidst om, hvor og hvad det gerne vil forandre og måske også bevidst om, hvad det gerne vil udrette i sit liv.

Karma kan være en svær størrelse at håndtere, for ofte hører vi, at dette eller hint ikke kan forandres, fordi det er en del af din karma men karma er ikke en statisk hændelse for den enkelte. Det er en energiform, som vi alle kan være med til at påvirke og arbejde bevidst med.
Hvis vi selv kan finde ind til, hvor vores ubalancer sidder og hvad de ubalancer betyder for os og fra hvor de hidføre, kan vi selv være med til at afslutte gammel karma og der igennem være med til at skabe ny, positiv karma for os selv.

Karma kan påvirkes gennem bevidstheden via den lysstruktur, som ånden har tilrettelagt for sjælens rejse til Jorden. Men denne rejse og denne struktur er ikke uforanderlig, heller ikke selv om meget af bevidsthedens struktur også er i vor DNA-kode, så trods det er alt muligt via bevidstheden og det tænkende sind, det at være med til at omforme, forvandle og transformer gammel karma til nyt stof.

 

Tankernes Biokemi

Det gøres lettest ved at tænke sine relationer igennem. Relationerne til de mennesker, vi har meget at gøre med i vores hverdag.  Der hvor ufreden hersker og der hvor vi ikke kan få tingene til at fungerer, der ligger der ofte store karmiske ubalancer gemt, så det at turde se ind i sig selv og erkende, hvor livet ikke vil lykkedes, det bringer os den største udvikling til udligning af gammelt, karmisk stof.

Når vi har været igennem vore tanker og er nået frem til nye erkendelser, så kan vi lave en visualiseringsøvelse, som vil være med til ar påvirke og opløse gammel karma og der igennem blive bedre i stand til at handle på vore rene ånds- og sjælsimpulser. Vi kan selv omforme vores tanker der ved er vi med til at påvirke biokemien i kroppen. Vi kan igennem visualisering arbejde med tankernes formskabende biokemi.


Bevidsthedens Biokemi

Vi er alle født med et bevidst liv som ligger latent i vores grundaura og denne grund aura kan vi ikke forandre, den er den samme igennem hele vores inkarnation og den har det lys indbygget som er optimal for bevidstheden at arbejde igennem for at vores karmiske hele tiden kan aktiveres via tankernes lysfrekvens og lysintelligens. Uden om grundauraen findes vores tankeaura, som er den elektromagnetiske energi form som vi hele tiden skaber via vores tanker, disse tanker påvirker nu via auraens energi, vores biokemi indtil alle celle og vores organer. Denne tanke aura er bevidsthedens biokemiske påvirkning af menneskesindet. Vi kan altså alle være med til at forandre vores biokemi og det kan vi blandt andet gøre igennem visualisering.

 

 

Visualiseringsøvelse til transformering af gammel karma

Af Merete Gundersen
Copyright©

Lyt gerne til sagte musik, som du kan mærke, flyder ind i dine celler og giver dig fred og ro, glæde og forventning.
Du forestiller dig et lys, der kommer inde fra jorden og som gå op igennem dine ben og igennem en lyskanal videre op igennem din ryg. Du mærker dette lys glide langsomt og helt uden hindringer op igennem ryggen. Lyset stråler lige nøjagtig i den styrke, som er den rigtige for dig.

Du forestiller dig nu, at lyset kommer op i din hjerne og oplyser hele hjernen. Du mærker nu, at lyset i hjernen bliver centreret i et ganske bestemt punkt, som lyser særligt op. Dette er punktet, hvor neuronerne nu er særlig aktive, fordi de er belyst af lyset fra den indre jord.
Roligt rejser du videre i denne lyskanal, ud i universet, længere ud, længere ud.
Til sidst kommer du til et meget smukt diamant-tempel, som udstråler præcis det samme lys, som din lyskanal består af. Nu er du forbunden også med lyset i kosmos.

Du går ind i dette tempel og du ser nu et stort diamantæg foran dit blik.

Inde i diamantægget foregår der nu en transformeringsproces for dig.
Du beslutter dig for, at der er ting, du i dit liv gerne vil af med, handlinger du ikke mere ønsker at gentage. Stille flyder du med vejledningen som kommer flydende til dig i en stille strøm af indre tankestrømme som kommer flydende i et roligt tempo.

Du omformer nu dit eget biokemiske tanke univers via dine egne tanker som nu bliver i samklang med din sjæl formål og med yderligere  vejledning fra dine åndelige vejledere.
Gamle mønstre, du ikke mere har brug for at gentage, lægger du til side.
I takt med at du tænker nye tanker, mærker du, at der sker ting i din aura. Det er som om auraen forandrer sig og forvandler sig fra mørke til lys.

Efter en stund ligger din gamle aura for foden af dig og den forsvinder og fejes bort. Den bliver en del af universet.
Du kan nu se din aura stråle som diamanten, ren, fin og klar.
Nu er en del af din gamle karma forsvunden og du kan igen træde ud af ægget med din nye energi.


Du kan læse flere visualiseringsøveler
HER


 Kunne du tænke dig at kommentere artiklen,  kan du kontakte  forfatteren  på

 Til toppen

 

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin