Uret og retfærdigt er også kærlighedens sprog

Merete Gundersen
copyright©


 

Maleri af Mette Hansgaard


Disse  i overskriften benævnte to meget store begreber er noget vi hele tiden konfronteres med i vores liv. I denne artikel vil der blive lagt vægt på hvad det gør ved os, når vi føler os uretfærdigt behandlet, og når vi føler der bliver begået uret imod os.


At blive mor

Uret og retfærdigt er to sider af samme sag, hvis vi f.eks. tager udgangspunkt i noget der for mange kvinder betyder så meget i deres liv, og som for mange kvinder er essentielt i hele deres liv, så er det ønsket om at blive mor.
Hvis en ung kvinde ønsker at få børn og hvis det af forskellige årsager ikke rigtigt vil lykkedes for hende, så kommer der selvfølgelig mange forskelligartede følelser frem i sindet.

Det vil ofte være en lang proces for kvinden, at finde ind til, hvordan skal hun skal forholde sig når hun tilsyneladende ikke kan få sit store og måske endda sit højeste ønske opfyldt.
På et tidspunkt kan det næsten ikke undgås, at tankerne kommer til at dreje sig om følgende: ”hvorfor lige mig?”. Hvorfor kan jeg ikke blive gravid og få et barn når alle de andre kan?
Når disse tanker kommer skyldende ind over kvinden, kommer der samtidig denne følelse af, at livet tilsyneladende er uretfærdigt, altså jeg er eller er ved at blive uretfærdigt behandlet.

Alle disse tanker og følelser er ganske normale, også selv om det til syneladende ikke fører til noget. Jeg skriver tilsyneladende fordi det er KUN tilsyneladende. Disse afmagtsfølelser er kun gode for kvinden at gennemleve. Meningen med disse så tilsyneladende uhensigtsmæssige følelser er jo lige netop, at her er der noget i sindet som skal forvandles og forandres.


Smukke ubalancer

Man skal ganske enkelt af med det ord vi alle kender, men som ingen rigtigt vil vedkende sig, nemlig ordet misundelse. Det at være misundelig på andre mennesker kender vi alle såre godt og ingen kommer ud over det i sit liv, så alle mennesker kommer til at kigge på denne egenskab i deres sind på et eller andet tidspunkt i livet.

Det er yderst vigtigt, at man lærer at erkende at: ”ja jeg er misundelig på dig, fordi du får noget af det, jeg mangler”. I denne beskrivelse er der tale om at være misundelig på veninderne eller andre der får børn, når man ikke kan selv. Det bedste råd man kan give til disse kvinder er, se det i øjnene, erkend at denne uretfærdighed bryder jeg mig ikke om, se i øjnene at, ”ja jeg lider sådan set af misundelse”. Det vil ofte være og blive en lettelse at indse, at nogen har noget jeg ikke kan få LIGE nu.

Lettelsen vil ofte skylle ind over personen, når det erkendes, at man ikke altid ejer det man ”bør” eje, nemlig ubetinget glæde over andres succes. Og i kølvandet på lettelse vil der ofte fremkomme en ny erkendelse som stille siver ind i sindet, nemlig erkendelsen af at uden misundelse på andre mennesker, kommer der nye følelser ind i mit sind. At sige farvel til gamle følelser giver altid plads til nye følelser, og når man giver slip på gamle mønstre, så er det ofte fordi der bliver plads til mere kærlige følelser der bringer os tættere til det vi drømmer om.


Psyken og dens balance

Hvis drømmen er at blive gravid og få et barn, så kan også det lade sig gøre, hvis der er tale om en psykisk blokering på barnløsheden. Mange uhensigtsmæssige tanker kan blokere for meget kan blokere for flowet i livet, også når der er tale om barnløshed. Psyken har en utrolig stor indvirkning på alle processer i det menneskelige fysiske liv.

Men hvad man ikke besidder eller ejer af talenter og evner det kan ALTID læres, og det er det der er budskabet, nemlig at lære at erkende hvor er det man har sine ubalancer, se dem i øjnene og så arbejde med dem. Der er mange måder at arbejde med sine ubalancer på. En af dem kunne være at bruge bøn og visualisering. Selverkendelse bøn og visualisering giver altid hurtige resultater.

Bønnen i denne sammenhæng kunne indeholde følgende til kærlig erkendelse og opbygning:
 

  • Erkendelse af ubalancen 

  •  Fremsigelse af en bøn om at få ubalancen fjernet fra sit sind

  • Fremsigelse af en bøn om hjælp til, hvordan man i fremtiden vil kunne tænke og handle
     

Disse bønner eller samtaler med sig selv og sin GUD, åbner vejen til forsoning med sin egen sjæl og med erkendelsen om at sådan behøver jeg ikke have det mere. En ny erkendelse som baner vejen frem for at ALT kan ske, og at også jeg kan opnå nye erkendelser og nye mine mål. Vi behøver med andre ord ikke at have disse ubalancer i vores sind, da vi kan omforme ubalancerne til kærlighedens sprog for næsten, som er den energi der altid glæder sig med næstens livs muligheder.

 

Forsoningens lys


Visualisering for opnåelse af forsoning

I stilhed og ro, måske med sagte stemningsfuld musik i baggrunden flyder du ind i en indre ro og fred. Du forstiller dig nu, at du flyder igennem tunnelen på dette billede, du flyder til den mest kærlige energi, rig på farver, kærlighed og fred.

Du flyder nu længere og længere op eller ud i din bevidsthed, indtil du møder et højere aspekt af dig selv. Det ser du måske som en lysende skikkelse for dit indre blik. Du kan mærke, så snart du har kontakt med personen eller energien som kan vise sig for dig på mange måder. Når du mærker, at du flyder sammen med denne unikke kærlige energi, kan du fornemme at du har mødt dig selv på en form for højere plan. Når ”sammenkoblingen” sker mærker du hvordan alt forandres for dig.

Der passerer nu en række billedstrømme igennem dit indre, billeder som det er vigtigt at du tør kigge på, billeder som betyder, at du er i færd med at opløse din misundelse og dine tanker om hvad der er retfærdigt og uretfærdigt.
Du mærker nu hvordan du al misundelse fjerner sig fra dit sind. Stille og roligt er det helt nye energier der toner frem i dit indre.

Tag imod alt hvad der kommer, det hele er budskaber til dig og dit sind, og det hele vil hjælpe dig med at blive et mere kærligt væsen.

Roligt vender du tilbage til rummet hvor du befinder dig. Og du kan tale det hele igennem med dig selv og eller måske en hjælper.

I denne artikel har jeg skrevet om uret, uretfærdighed og misundelse, men der kan jo også være andre ting eller andre tanker der blokerer dig for, at du ikke kan blive gravid, tanker der indvirker på din psyke. Disse ubalancer kan du tale med en dygtig terapeut om, men du kan også meditere dig frem til de svar du skal bruge.

Når du er kommet igennem disse tanker og blevet bevidst om hvad det eventuelt er, der blokerer dig for at blive gravid, kan du igen lave en visualiserings øvelse, denne gang skal den fremme det at du ønsker at blive gravid.


 

Mother Maria


Visualisering for at sætte sig fri til at modtage et lille barn

I en fredfyldt atmosfære gør du det rum klart, hvor du gerne vil opholde dig under visualiseringen. Det er hensigtsmæssigt at tænde et stearinlys for dig, din fremtid, din mand, og den kommende nye lille skabning.
Roligt får du kroppen til at slappe helt af, du trækker vejret roligt ind nogle gange.

Nu mærker du et helt særligt lys omkring dit hjerte, du ser for dit indre blik hvilken farve dette lys har, og du fornemmer det i alle detaljer. I dette unikke kærlige lys som svæver over, under og omkring dit hjerte, ser du nu et andet nyt lille hjerte. Dit hjerte og det lille hjerte er forbunden med en gylden tråd. Nu fornemmer du, at dette lille hjerte tilhører et lille barn og måske får du nogle impulser eller nogle ord for at forstå, at dette er dit lille barn som gerne vil inkarnere hos dig.

Du fornemmer nu hvordan dette smukke barnehjerte smelter sammen med dit eget hjerte, og at i på en og samme tid bliver en helhed.
Du prøver nu at fornemmer om dette barn har lyst til at inkarnere hos dig? Du får nu nogle smukke klare beskeder om dette kærlige lille barn.

Dette lille barn er dit og om det ønsker at inkarnere hos dig fysisk i dette liv, det vil kun tiden vise, men der vil være store chancer for det. Et sådan kosmisk barn kan være lige så rigt at eje, som et der er inkarneret fysisk på denne Jord, for kærligheden til hinanden vil altid være der og vil altid kunne føles i hjertet.

Det siges at mother Maria og hendes hjælpere altid er til stede ved fødsler.


Held og lykke på din forsoningens rejse for at nå dine mål i livet.Kunne du tænke dig at kommentere artiklen,  kan du kontakte  forfatteren  på
Til Toppen

 

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin