Tryk for større billede Hjertets Energi
Af Merete Gundersen

ISBN : 87-91003-00-8

Sider:  64 

Pris :   98 kr.


Åbning af Hjertet


Hjertets Energi

er en vejledning i, hvordan vi bevidst kan arbejde med Hjertets energi og dermed intensivere og accelerere vores åndelige udvikling. Hjertet symboliseres af en blomst med tolv hjerteblade, som hver repræsenterer to modsatrettede kvaliteter, såsom svaghed – styrke, sorg- glæde, mørke - lys, had - kærlighed, klogskab - visdom mv. Hvert af de tolv hjertebalde beskrives og der gives en øvelse - en kombination af meditation og visualisering - med henblik på et efter et at åbne de tolv hjerteblade, således de positive kvaliteter kan træde frem.

Gennem bevidst at se på, hvilke gode egenskaber, man gerne vil udstråle og dermed ”bestråle” andre med, indarbejder man disse egenskaber i sin daglige meditation, således at underbevidstheden arbejder i positiv retning.

Når vi i vores bevidste og vågne daglige tilstand bliver i stand til at trække viden fra flere dimensioner, er det ikke svært at forstå, at vi også har kendskab til og viden om alt, hvad der bor og lever i det enkelte menneske.Det er også hendes erfaring at evner som klarsyn bliver tilgængelige for det firedimensionale menneske, som har lært at arbejde med den nye tids energi.

En række korte afsnit om bl.a. Det sande ego, det egoistiske ego, det dynamiske ego, en vej til menneskers indre guddommelige kerne mv., giver forståelse for formålet med at åbne de tolv hjerteblade. Forfatteren gør opmærksom på hvor vigtigt det er at give slip, da angsten for forandring kan binde os til at gennemleve det samme tema igen og igen.

Hjertets Energi indeholder den energi og de menneskelige kvaliteter som det er nødvendigt for mennesker at udvikle og integrerer i deres sind hvis de ønsker at aktivere SIQ- Den Spirituelle Intelligens.

Når SIQ er aktiveret i den menneskelige hjerne, ekspanderer hjernen og mere information flyder direkte fra sjælen til hjernen.
Som et resultat af det, vil guddommelig visdom blive mere nærværende i vores daglige liv.

Det er en enkel og lettilgængelig bog, som vil kunne hjælpe mange med at komme videre i deres udvikling. Til Serien hører også en CD med alle meditationerne indtalt af Merete Gundersen, musik af Carsten Fabrisius.Læs anmeldelser af bogen
HERBogen kan bestilles 
HER

 

Hjertets Energi er oversat til Engelsk og udgivet i USA.

Heart Energy

Den kan købes i alle engelsk talende lande, USA, ENGLAND, og CANADA


Bestil den engelske bog her

 

Bogen fåes nu også i JAPAN

SE HER 発送可能時期

 

 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  http://www.siqintelligens/   -   All rights reserved.

 

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin