Reinkarnations Viden
- Inspirationer i lyset af
Ove von Spaeth’s forfatterskab

Af  Merete Gundersen
©Copyright 2004

 

En kanon interessant og usædvanlig igangsættende bog på flere planer har set dages lys - ja, rummer tillige en del af det særlige lys selv. Forfatteren og forskeren Ove von Spaeths værk "Den Hemmelige Religion" giver nye indsigter i den religiøse historie tilbage fra det gamle Ægypten og frem til den moderne vestlige verden. Et enkelt - også fremragende gennemarbejdet - aspekt fra bogens øvrige forskelligartede indhold skal fremdrages i det følgende.

En baggrund for at tage denne side op her er, at mange mennesker i den moderne verden stiller sig selv det spørgsmål, hvorfor overhovedet beskæftige sig med noget for dem så fjernt som tanken om reinkarnation - eller tanken om, at mennesker måske har levet flere eller mange tidligere liv. Og tanken om, de måske også vil komme til at opleve mange kommende liv.

Mange mennesker i den moderne verden stiller sig selv det spørgsmål, hvorfor overhovedet beskæftige sig med noget for dem så fjernt som tanken om reinkarnation - eller tanken om, at mennesker måske har levet flere eller mange tidligere liv. Og tanken om, de måske også vil komme til at opleve mange kommende liv.

Denne tanke kan virke uoverskuelig, skræmmende og meget fremmed for nogle mennesker, da der vel i sig selv er rigeligt at tage stilling ved alle de hændelser, der er sket og sker i dette liv. Læseren vil måske spørge sig, hvad skal jeg bruge det til? - Man kan forestille sig, at det, der giver livet mening, måske netop er reinkarnationslæren: Det, at det menneskelige liv på denne planet kan give en mening i et langt større udviklingsperspektiv, end vi almindeligvis forestiller os.

 

 Op gennem evighedens visdomsstofOp gennem evighedens visdomsstof

Derfor vil det være af yderste vigtighed, at der forskes og beskrives langt mere end hidtil i den menneskelige bevidsthed. En dansk forfatter, Ove von Spaeth, har forsket  i spændende fund og opdagelser ikke mindst inden for oldtidshistoriens mere spirituelle sider. Og i en virkelig guldgruppe af viden, som Ove von Spaeth har fremrullet for os i sine bøger og artikler, kan der ses en meget grundlæggende viden der kan bidrage i forskellig fremtidig forskning i reinkarnationslæren, tillige med forskning i bevidstheden. Man kan ikke komme uden om denne viden - som Ove von Spaeth bl.a. netop har behandlet i sin bog ”Den Hemmelige Religion” (C.A. Reitzels forlag og boghandel, 2004), især i dens kapitel ’Religionens tabte dimension’.

Reinkarnation er blot en enkelt af trådene i forfatterskabet. Her er det af særlig værdi, at Ove von Spaeths tekst om reinkarnation præsenterer en upartisk oversigt, der ikke prioriterer til fordel for nogen bestemt tro eller religiøs opfattelse. Her søges bl.a. at fremdrage den i dag ofte ukendt store og betydningfulde rolle, som disse ældgamle ideer har haft, og stadig har, bag vores kulturhistorie, religioner og tænkemåder.

Ikke mindst ved sådanne bidrag kan fremtiden for læren og forskningen om reinkarnations-opfattelsen udbredes. Nemlig fordi man i disse tekster kan finde den righoldige dokumenterede information, som ofte savnes i andre værker om reinkarnation. Ove von Spaeth giver i sine bøger tillige en omfattende henvisningslitteratur om beslægtede emner - og hans opdagelser er i sig selv helt unikt og fuldt fremlagt med fin forskningsånd. 

 

 

Sjælen følger liv efter liv

Det vil kunne udvide livssynet for den enkelte at forstå, at eksistensen ikke slutter, når vi ikke længere trækker vejret, men at livet fortsætter, og at den menneskelige bevidsthed er af en eviggyldig struktur som lever videre i de mere subtile verdener som en evig lysmonade i hele universets struktur.

Det vil give mening, at de mindre gode gerninger, vi måske gør over for andre og os selv i en given livscyklus, kan vi have positiv mulighed for at få til at forsvinde fra ens sind, ved i en ny inkarnation at vise, at vi i en lignende situation i en ny inkarnation kan handle på mere livsbekræftende, eksistensunderstøttende eller næstekærlig måde - altså muligheder for at foretage fremskridt gennem en udligning i en anden inkarnation.

Dette kan rumme at kunne udvikle din egen bevidsthed og din egen sjælsforståelse. Det at reinkarnere handler derfor også om sjælens ’erfaringsvækst’ for det enkelte menneske - med en derved opnået udvidet bevidsthed kan det menneskelige potientale udvikles i endda allersmukkeste grad.

Når vi taler om, at det at udvide bevidstheden er en begyndende eller videreudvikling af indsigt, kan en af de mange veje dertil være, at vi har læst os frem til, hvad der fandtes i forhistorisk tid om emnerne. Dette således for at sætte fokus på, hvad vi kan forske og forstå i nyere tid. Her kan der blandt andet forskes i og om muligt findes frem til, hvad den menneskelige bevidsthed kan komme i kontakt med i tidligere liv.

Inden for psykologien kan der hentes megen ny viden og store landvindinger angående ubalancer i menneskesindet. Og altsammen med det formål at kunne fremdrages og opløses ved at arbejde med den menneskelige sinds adgang til tidligere livs forhold og eventuelle problematik.

For at udføre fremtidig forskning i den menneskelige bevidsthed, og for at psykologien i dens mange aspekter kan skabe nytænkning, vil det være et ”must” at læren om livet efter livet, og livet før livet, inddrages. Fra gamle kilder kendes, men ikke altid erkendes, disse ”koder”: - Tilbagetrækningen for den fysiske krop: Af jord er du kommet. Til jord skal du blive. Af jord skal du genopstå. - Tilbagetrækningen for sjælen: Af lys er du kommet. Til lys skal du blive. Af lys skal du genopstå. Lyder det for religiøst? Men lyset er ikke begrænset af religion.

Forskningsmæssigt har Ove von Spaeth for snart længe siden bestået den store svendeprøve med sin afhandling om verdens ældste stjernekort, fra Ægypten - og dertil mesterprøven med sit fembinds-værk om den historiske Moses. Et garantistempel, der netop også præger hans mange formidlende artikler - nu også på vej til at blive samlet til bøger.

Alle der søger, kan i Ove von Spaeths tekster få svar. Der er information både til nutidens kvinde og mand, læreren, præsten og ikke mindst forskeren - alle kan hente den mest unikke og subtile information her. Ikke mange steder kan man finde så fortættet en viden på en så overskuelig og visdomsfuld måde.

Således flere af Ove von Spaeths bøger og artikler, der også bringer en række af nævnte beslægtede emner på banen, kunne godt hos mange bidrage til at befæste et af trinene til at nå en større erkendelse af jeg’et, selvet, bevidstheden, og ikke mindst det guddommelige, og tillige den tro - og nu også den viden, som til alle tider har gennemsyret baggrundene for historieopfattelse og de mange religioners og kulturers oplysning.

Med teksterne fra Ove von Spaeths hånd er rene perler af visdom født, læs dem, få indsigt, bliv livsklog og vïs - og få udvidet dit syn på historien, på religioner, på dig selv og DIT liv og reinkarnationslæren. - God opdagelseslyst.


Spændende informationer om Ove von Spaeths bøger kan ses på


www.moses-egypt.net  
 
www.thirax.dk 

 www.visdomsnettet.dk
  
www.frankerne.dk

                                                
 

Den evige livskilde strømmer gennem alle de mange rækker af liv

 

Her er en tv optagelse der peger i retning af reinkarnationsviden  som videnskab

Neuro scientists nær døds oplevelse
 
JILL BOLTER TAYLOR`S TALK 

 

 


Til Toppen

 

 

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin