Spørgsmål fra 9. kl.
i Tølløse Privat og efterskole

Besvaret af Merete Gundersen


 Overtro 


Lyset som healingskilde


Findes der forskellige slags overtro i Danmark?

Overtro er et meget stort og vidt begreb, som ikke er lige til at indkredse, men hvis vi taler om spiritualitet, er der en del der vil være betegnet som overtro, fordi en del at begreberne indenfor den spirituelle begrebsverden kan være vanskelig at bevise.

Der er dog nyere forskning, der viser vejen mod en større videnskabelighed i Det Spirituelle Verdensbillede. Begreber som krop, sind og ånd, bøn, healing og visualisering er alle begreber, der bliver forsket i, også i Danmark.
Overtro kan også være troen på varsler, som "syv års ulykke", hvis man smadrer et spejl. Det kan også være en tro på "Enhjørning", "Havfruer” osv., så overskriften på jeres projekt skulle måske være lidt bredere, fordi man almindeligvis, når man blot siger overtro, forbinder det med de sidstnævnte begreber.


Hvilke forestillinger er der om et liv efter døden?

Liv efter døden kaldes også reinkarnation, altså genfødsel. Den almindelige antagelse er, at det KUN er kroppen, der dør, menneskets sjæl/ ånd kan aldrig dø, at sjæl/ånd lever evigt, da den efter livet på Jorden selv søger eller bliver hjulpet til at finde vejen ind i den åndelige verden, hvor den lever og hvor den kan vælge at genfødes til et nyt liv på et senere tidspunkt. Det kunne være på Jorden men det kunne også være på andre, beboelige planeter.
Der findes solid forskning, især i USA, som beskriver disse fænomener. Især bøgerne Livet efter livet 1 og 2 af Raymond Moddy er meget kendte (og oversat til dansk). I Danmark kan der peges på bogen: Reinkarnation er forenelig med Kristendom af cand.teol. Karl Aage Kirkegaard.


Hvad er healing for noget?
Healing er en evne, som alle mennesker besidder i større eller mindre grad. Der er tale om den energi, som vi alle har i os og som vi kan give videre til andre. Healing aktiveres, når vi ønsker at hjælpe andre uselvisk. Der er tale om en svag energistrøm, som løber via vore meridianer og det, en healer kan gøre, er at aktivere et andet menneskets egen iboende energistrøm, så den flyder mere frit i kroppen. Det vil føles som varme og velbehag, når man modtager healing men også den, der healer kan ofte mærke den varme, der strømmer igennem og over i klienten. Der forskes i healing overalt i verden, også i Danmark hvor vi har et forskningscenter, der hedder VIFAB  Forsknings og Videncenter for alternativ behandling.


Hvad er visualisering?
Det er en iboende evne vi alle har til at danne indre billede altså det at bruge sin forestillingsevne. Denne evne kan man bruge til at opnå indre fred og til at afstresse. Den kan også bruges ved sygdomme. Altså det at man kan forestille sig at der risler en sagte lind strøm igennem vores blod som healer og renser vores indre. Der forskes verden over i visualisering. Man har fundet frem til at det virker, men ikke hvorfor det virker.
Kræftens bekæmpelse  har på deres hjememside mere info om visualisering


På Århus Universitet forsker Bobby Zachariae i visualisering


Hvad er clairvoyance for noget?

Alle mennesker er clairvoyante i mere eller mindre grad. Nogle mennesker er mere bevidste om det end andre. Nogle mennesker er slet ikke i stand til at bruge deres clairvoyante evner, fordi de lever for meget i deres ego, især deres egoistiske ego. Der er mange grader af det aspekt at være clairvoyant. Nogle clairvoyante kan aflæse andre menneskers følelser, nogle kan aflæse en del af deres tanker, andre kan se ind i deres tidligere liv og få brudstykker fra deres tidligere liv, nogle kan se ind i andre menneskers korte fremtid og nogle meget udviklede, som der er uhyre få af, kan se ind i menneskers fremtid.

Det er en evne, som er medfødt men det e r også en evne, som man kan udvikle. I Danmark kan man modtage undervisning i clairvoyance, der findes flere skoler og der findes rigtig megen litteratur om clairvoyance. Se på nettet og hos netboghandlen: Bog og Mystik som har mange bøger om clairvoyance og spirituel udvikling.


Hvad er spiritisme for noget?
Spiritisme (af latin spiritus "ånd") er læren om ånder eller det åndelige, troen på at det er muligt at opnå kontakt med afdøde. Kendte danske spiritistiske medier er bl.a. Ejnar Nielsen, Anna Melloni Rasmussen, Marion Dampier-Jeans. Marion Damper-Jeans er kendt i de danske medier fra udsendelserne ”Åndernes magt”. Hun har skrevet flere spændende bøger.Hvordan går man ind i en anden person og kan se tilbage i tiden?

Der er forskellige måder, hvorpå man kan aflæse menneskers liv. De fleste clairvoyante er speciallister i en eller anden form for clairvoyance og dem, der er specialister i tidligere liv, altså det at se tilbage i et tidligere liv, kaldes regressionsterapeuter. Den person, der er dygtigst og som har uddannet flest terapeuter i Danmark, hedder Rud Grandt.

Rud Grandt  har arbejdet med det i over 25 år. Der er også her tale om flere forskellige teknikker, men en af dem er, at man lærer en nedtællingsteknik og denne nedtællingsteknik vil henføre klienten i en tilstand i hjernen, hvor glemte informationer ligger lagret og hvor klinten selv bliver i stand til at hente viden frem fra tidligere liv.Kan det hjælpe en person at få at vide, hvor man har været i ens tidligere liv?

Ja det kan det. Hvis et menneske er meget ulykkeligt og ikke kan finde ud af, hvorfor det er ulykkeligt, hvis alt i dets liv viser, at det skulle være lykkeligt men ikke er det, da kan en sådan terapiform være meget god. Måske stammer denne ulykkelighedsfølelse fra et tidligere liv og ved at få lov til at se og erkende dette tidligere liv, vil det i mange tilfælde kunne give fred i sindet, den fred, det måske ikke på anden måde har kunnet opnå.

Det, selv at være med i processen, er meget bedre end at en clairvoyant måske fortæller dig, at du har været det og det i et tidligere liv, at du har levet i England i det og det århundrede, at du var gift med den og den, det kan du ofte ikke bruge til noget. Det er jo bare en viden, du får. Når en clairvoyant fortæller et menneske om dets tidligere liv, vises det ofte for clairvoyantens indre som en serie af billeder.


Hvorfor vil folk gerne komme hos en healer, clairvoyant eller andet?
Det vil eller gør folk ofte, fordi der er noget, de syntes, de ikke selv kan håndtere i deres liv, det kan være personligt, det kan være arbejdsmæssigt eller det kan være helbredsmæssigt.
En dygtig clairvoyant har ofte en del andre uddannelser bag sig og flere teknikker, de benytter sig af. Mange af dem er alternative terapeuter.


Kan det påvirke ens liv eller påvirke en til at gøre noget, som man ikke ville have gjort, hvis ikke en person kunne se tilbage og fortælle om ens liv?
Det påvirker altid en person at gå til en clairvoyant., selvfølgelig gør det det, men ethvert mennesker bestemmer jo selv over dets liv, så ingen clairvoyante har magt over et andet menneskes liv.


Hvad er det for kræfter, en healer, clairvoyant har?
 
Der er tale om en svag elektromagnetisk strøm, som løber langs vore energibaner.


Hvordan er kræfterne opstået?

De er medfødte. Hos nogle veludviklede allerede fra barnsben men de bliver mere udviklede hos dem, der har arbejdet med dem i mange år.


Hvorfor tror vi på det, som andre mennesker siger, at de kan se i os?
Det er heller ikke alle mennesker, der tror på det. Mange mennesker tror ikke på det, fordi det ikke er almen viden. Mange har slet ikke sat sig ind i disse ting og opfatter det derved som hokus pokus. Det er uvidenhed, men det vigtigste er at tro på sig selv og være åben og søge viden, så når man længst i de fleste tilfælde.


Hvis det drejer sig om Healing vil jeg anbefale at man henvender sig til foreningen healerringen.


Findes der trolde, nisser, spøgelser mm.? Hvis ja, hvad er de for nogle væsner?

Ja der findes mange slags væsner, også trolde, engle osv. De består af et andet sæt atomart stof, end vi gør. Vi kan ikke se dem, det vil sige de fleste af os kan ikke se dem men nogle clairvoyante kan. Der lever mange, mange væsner iblandt os, som vi ikke kan se men et sensitivt menneske kan sanse dem.


Kan man se aura?

Ja, nogle mennesker kan se aura. Det er også en træningssag. Nogle kan lære det, andre kan ikke. Rigtig mange små børn kan se aura men de mister ofte evnen omkring skolealderen. Nogle bevarer evnen til at se aura hele livet, andre åbner for evnen senere i deres liv. 

Du kan læse om aura her
Energi center


Kan det påvirke en til at gøre noget, som man ikke ville havde gjort, når en person fortæller nogle ting om en og ens fremtid?

Det burde ikke kunne ske. Vi har alle vores frie vilje og vores skelneevne. Begge dele er vi pligtige til at bruge hele vort liv i alle sammenhænge, også når der er tale om tro og overtro.


Nogle folk kan se, om man har det godt. Hvordan ser det ud?
N
ogle mennesker kan aflæse sygdomme og ubalancer i auraen. For at kunne tolke det, skal man have lært noget om auraens farver og om, hvad de forskellige farver står for. Der findes meget litteratur også om det. Det lærer man også noget om, når man tager en clairvoyanceuddannelse eller en healingsuddannelse. Se også linket overover.


Hvordan går man ind i en anden person? Og er det farligt?
 
Det er ikke farligt at gå ind i en anden person men det kan være ubehageligt at ”se ind” i andres liv eller ind i andres tankesæt. Hvis man har at gøre med syge mennesker, så som skizofrene mennesker, er det ikke altid rart at være en del af deres syge sind, især ikke hvis man har meget let ved at følge deres tankesæt. Men også det er en træningsag at håntere. 

Kan man gå ud af din krop og komme over i en anden verden?
Ja, det kan man, man kan rejse i sin bevidsthed. Det kan vi alle men nogle gør det eller kan  gøre det lettere end andre. Det er IKKE noget, man skal lege med eller noget, man bare skal prøve.
Man skal kunne forstå, hvad det er, der sker. Det kan ske under meditation og det kan ske under healing. Man mærker, at bevidstheden på en måde flyder ud af kroppen og bliver total fri. Det kan være en meget smuk og ganske unik oplevelse. 

Når bevidstheden er fri, kan den vandre og observere langt mere, end når den er bundet i kroppen. Når bevidstheden svæver ud af kroppen, kan den se ting i flere dimensioner og den kan se ned på sig selv, altså se sin egen, fysiske krop. Dette er der også skrevet en del litteratur om, fx om mennesker, der under en operation pludselig ”svæver” ud af kroppen, ser alt hvad der foregår i operationsrummet og kan høre, hvad personalet taler om.

Den moderne videnskab kan ikke forklare hvorfor men det har åndsvidenskaben en forklaring på.
Man kan sige, at sjælen træder ud af den menneskelige krop og svæver ind i lyset. I åndsvidenskabelig forståelse er sjælen lig med LYS.
Der kan hentes  mere viden på Det Holistiske Universitet


Hvordan gør du og er det ikke farligt

Det er aldrig noget, man skal søge imod. Hvis man søger imod det, vil det sjældent lykkedes, fordi det er et spørgsmål om sjælsudvikling, om det vil ske eller ej. Det sker ikke ret tit.


Hvad nu, hvis man ikke kan komme tilbage til virkeligheden?

Hvis man ikke kan komme tilbage, så kan man sige, at ”bevidstheden” på en måde” hænger” eller svæver der ude i det tomme rum og så er du jo ikke særlig nærværende i dit liv og du kan slet ikke føle, tænke og handle ordentligt, så derfor kan du/i nok forstå, at det ikke er nogen god tilstand at være i. At kunne gå ud og ind af sin krop vil måske blive fremtiden, det ved vi ikke men vi ved, at det vil tage mange, mange års udvikling. Måske vil det være en del af menneskets evolutionære udvikling, vi ved det ikke med sikkerhed.Er det svært at skelne mellem virkeligheden og den åndelige verden?
Ikke for den, der er vant til at gøre det. Heller ikke for den, der har en sund skepsis og en sund skelneevne, men man ser nogle gange mennesker, der ikke kan skelne og de bliver psykisk syge af det. De kan, desværre for dem, ikke kende forskel på virkeligheden og så deres indre verden.  De kan ikke forstå, at vi andre ikke kan høre de stemmer, de kan og de kan heller ikke forstå, at vi ikke kan se det, de kan se og de vil for alt i verden så gerne bevise, at deres virkelighed er den rigtige men sådan kan man ikke sige det.

Alle virkeligheder er rigtige men det er nu en gang den synlige virkelighed, der er den, vi skal leve mest efter, så kommer den indre virkelighed som et supplement til livet på Jorden. Den indre virkelighed er selvfølgelig også vores virkelighed men den er en indre vejledning og ikke nødvendigvis en indre sandhed. For trænede mennesker er det ikke svært at skelne, og når man kan skelne er det en berigelse at have mange dimensioner at leve i. Det beriger livet og livsmulighederne.


Hvad er den åndelige verden?

Forenklet sagt, så er den åndelige verden den verden, som bebos af alle de væsner, vi ikke kan se med det fysiske øje i de verdener, vi heller ikke kan se med det fysiske øje. Man kan også sige at det er sjælens og åndens bolig.


Er det farligt at snakke med ånder?
 
Det er Ikke noget, man gør for sjov. Det er ikke noget, man skal eksperimenter med og slet ikke noget, man skal lege med. Hvorfor skal man ikke? Fordi man kan blive så grebet af, at man kan få kontakt, hvis man altså kan, at man glemmer, at den usynlige verden ikke er den verden, livet skal leves igennem. Livet skal leves iblandt de levende, det er jo derfor, vi lever her, lige nu og livet lige her og nu er det smukkeste og det rigeste.
Man skal vide en del for at forholde sig til denne, den anden side. Man skal søge kvalificeret viden.


Kan man godt snakke med ånder over spillet ”ånden i glasset”?

Ja det kan man. Det er IKKE LEGETØJ. Man skal ikke eksperimentere. Nogle kan bedre end andre og nogle kan slet ikke få kontakt til noget som helst.


Tror du på, at man har haft et tidligere liv?

Ja, vi har haft mange, mange tidligere liv alle sammen. Vi kan aldrig dø. Vi lever evigt, dvs. vores sjæl lever evigt.


Hvad tror du der sker med en, når man dør?
Det er meget smukt, når man dør. Jeg plejer at sige, at man ikke kan dø og at døden er den store fødsel, altså rejsen hjem. Vi kommer ikke alle det helt samme sted hen, for der er mange verdener, som vi rejser til. Når vi dør, forbliver sjælen i nærheden af kroppen en kort tid efter døden. Tidspunktet kan variere.

Sjælen bliver der til glæde for de efterladte, derfor er der mange, der kan fornemme deres afdøde kære lige efter døden. Den døde kan vise sig for de efterladte, mens de sover eller de kan vise sig for dem, stående lige foran dem som et lysvæsen eller som et flygtigt væsen med det samme tøj på, som da de levede. Den døde er i den dimension, den nu er i i stand til at materialisere via tankens kraft.

Når begravelsen skal foregå, så kommer der engle til stede og hjælper dem med rejsen hjem til deres åndelige familie. Det er alt sammen meget kærligt og varmt, man kan se disse engle ”rejse ” af sted. Døden er glædens port til nye erkendelser.


Hvad tror du på?

Jeg er Kristen. Jeg kunne også have været katolik,  en religion som jeg også føler mig meget beslægtet med. Man kan også sige, at jeg tror på en universel religion. Det betyder, at alle religioner, der er fredselskende, er sande religioner. Jeg er tilfældigvis født i Danmark, har lært og er opvokset i kristendommen, derfor taler den til mit hjerte men jeg tror på alle fredselskende religioner.
Jeg dyrker ikke religion, fordi det smerter i mit hjerte, når jeg ser, hvor meget krig og ufred der er begået i religionernes navn og her har ingen religion noget af lade andre høre. Alle har de begået grusomheder, som slet ikke hører religionerne til. Men jeg bruger min bøn dagligt.

Der findes KUN en GUD, den alt skabende GUD, som har skabt verden, den verden vi er en del af, derfor findes begrebet GUD i mig.Ånden svæver i og over vandene


Hvordan ser et spøgelse/ånd ud?

En engel består af lys, og englene ser forskellige ud. Den eller de lyser forskelligt i forskelligt farvet lys. Et spøgelse eller en ånd er jo et væsen, som ikke har fundet vejen hjem og de kan se meget forskellige ud. De lever eller kan leve i en zone af ingenmandsland og de kan ligne ganske almindelige mennesker, de kan optræde som mørke skygger, en slags mørkt lys.


Kan man komme i kontakt med en død og hvordan?

Ja det kan man men det ser jeg ingen grund til. Det skal man ikke sådan dyrke, for hvad skal man bruge det til? Man kan dog, hvis man længes meget efter sine afdøde, tage kontakt med dem visuelt. Det kan man gøre via en guidet meditation også kaldet visualisering. Det kan give en meget smuk forløsning hvis man savner sine kære rigtig meget og hvis der er noget, man ikke synes, man fik sagt til dem, da de levede, så kan man visuelt danne et rum, hvori man taler med sine afdøde. Det kan være meget forløsende. Men det er ikke noget, man skal dyrke.


Er det normalt at kunne se noget, andre ikke kan
se? Fx ens aura
Ja, det er  normalt.


Er det fup, det en clairvoyant kan se?

Nej.


Er det nemt at blive clairvoyant, healer eller hypnotisør?
 
Det tager tid. Flere år. Alle tre dele kan man uddannes til og det tager minimum 1 år, nogle gange tre år, men alle menensker udanner sig hele livet det gør man især inden for dette felt.


Er folk imod overtro?

Ja, det er min opfattelse at moderne mennesker er ikke overtroiske de søger beviser. Men det jeg beskæftiger mig med, er ikke overtro, det er VIDEN og det kan du/i finde masser af forskning og litteratur om, både på nettet i Danmark og i udlandet. især  i USA og England.


Hvordan har en clairvoyant, healer eller hypnotisør lært at bruge deres kræfter?
Nogle har erfaret, at de har haft kræfterne eller indsigterne hele livet, andre og det er de fleste, har lært dem ved at træne.  Man kan sige, at de har fået reaktiveret deres SIQ-Den Spirituelle Intelligens. En Intelligens vi alle har iboende, præcis som vi kender det med Den Følelsesmæssige Intelligens.

Der findes mange intelligenser. Blandt andet Den Spirituelle Intelligens og Den Healende Intelligens.

Her kan læses mere om hypnose.


Kan man være besat af dæmoner?
Ja, man kan være besat af dæmonerne. Nogle danske præster i den danske folkekirke arbejder med at drive dæmoner ud af folk. Det er meget hårdt at være besat. Der er stor uenighed inden for den kristne tror på dette punkt. For at uddrive ånder kan man gå i forbøn for et menneske. Guds nærvær i menneskers liv kan fordrive det, vi kalder onde ånder og altså dæmoner.

Sognepræst i den danske folkekirke, Mogens P.C. Svendsen hjælper menensker  med at udrive ånder.


Kan vores skygge være vores sjæl?

Nej, det kan den ikke. Vores skygge er KUN vores skygge men hvis vi ser en skygge, kan det være en ånd, der ikke kan finde vejen hjem til Gud.


Det vi drømmer, kan det betyde noget med vores fremtid? 
Ja, drømme har en betydning, det har alle typer drømme. Det er et selvstændigt arbejde at tyde drømme. Der er nogle typer drømme, hvor vi bearbejder det, der er sket i dagens løb, de handler mest om brudstykker fra den eller de seneste dages hændelser.
Der findes  også klardrømme. Klardrømme er, når underbevidstheden prøver at fortælle os noget, der vil ske i den kommende tid. Mange mennesker har prøvet at drømme noget, som så sker en uge eller tre uger senere.

Drømmetydning er også en videnskab og indsigt. Man skal sætte sig ind i, hvad drømme er og man skal kende deres symbolsprog, for at være i stand til at, tyde hvad en drøm betyder for en selv. Drømme er underbevidsthedens sprog, som sendes til os via indre billedstrømme.
Videnskabeligt set har både Jung og Freud arbejdet med drømmetydning og især Jungs terorier er slået strækt igennem.

C.G. Jung og drømme analyse også kaldet Jungiansk drømmepsykologi er stadig et væsentligt og gyldigt grundlag for det personlige drømmearbejde.  C.G. Jung gik et stort skridt videre end Freud, der mente, at drømme afspejler den konstante kamp der foregår i den enkeltes underbevidste lag, mellem lyst/agression og kontrol/herredømme.

Jung forsøgte at give en dybere definition på hvad underbevidstheden består af. Han talte om det fælles ubevidste, og arketyperne. Han beskrev mennesket som bestående af flere personlighedsdele, og indførte flere begreber i drømmetydningen for at kunne analysere drømme.

De mest centrale her:
Det kollektivt ubevidste: Jung mente, at der findes en form for kollektiv erindring eller kollektiv menneskelig erfaring i os alle, som kommer til udtryk i vores drømme i form af kollektive symboler. F.eks. Jord, vand, ild, luft, kors, slange, træ, hus m.v.
Det kan være meget lærerigt at læse bøger om symbolernes sprog.

se mere om drømmetydning

Se mere på vækstcenteret


 

Hvad er en skytsengel og hvad gør den? 
Engle er Guds sendebud til os på Jorden. Der findes mange hierarkier af engle, hvoraf skytsenglene er en af dem. En skytsengel har vi alle, den er tilknyttet hvert enkelt menneske i menneskets liv på Jorden, helt fra fødselen. En skytsengel vil altid prøve at hjælpe os i alle situationer og en skytsengel kan nogle gange prøve at advarer os mod kommende farer, hvis det skønnes nødvendigt. Nogle mennesker kan se, sanse eller være i ordløs dialog med deres engel. Der findes en del litteratur om engle, blandt andet bogen: ”Engle til alle tider”. Engle er til stede i vore kirker, i vore hjem, ved fødsler, ved begravelser, ved bryllupper … ja, over alt. Du kan altid kalde på din engel.
 

Eskild Tjalve har skrevet en smuk bog om Devaer og engle den hedder: Devaer af Eskild Tjalve.
Ordet deva betyder en skinnende, en lysende, og det anvendes som en fællesbetegnelse for naturånder og engle.

Eskild Tjalve afbilleder og beskriver i bogen en lang række møder med bl.a. blomsterfeer, alfer, gnomer, sylfider, ilddevaer, landskabsdevaer, healingsengle, skytsengle, ærkeengle og mange flere.

Se mere om Eskild Tjalves arbejde.

 

Hvis du ønsker at stille et spørgsmål eller kommentere denne side  
kontakt

 


Tilbage til flere spørgsmål

 

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin