Forbindelsen til Buddha

Af Merete Gundersen
©Copyright

 

 

Onsdag den 26. april 2006 kl. 12.00


Kærlighedens tema

Denne tidlige forårsdag skulle jeg igen i Celestial Center. Denne gang for at introducere en anden person til centret, så jeg var der mest for at glæde en anden, troede jeg? Hvordan det hænger sammen, vil jeg prøve at berette lidt om.

Da vi satte os på stolene fik alle udleveret en lille seddel som var foldet sammen.
Temaet denne dag var helhed og balance i krop sind og ånd. Lederen af meditationen kom med et lille indlæg omkring vigtigheden af, at vi holder denne balance. Der var også flere fine henvisninger til, hvordan vi alle kunne komme til at leve et liv i større balance.

Jeg sad stille og fald hen i mine egne tanker. Lederen bad nu os alle åbne vores seddel. På sedlen stod der balance. Vi gemte den alle ved vore hjerter. Blide toner fyldte rummet, og lederen startede meditationen. Som i et hurtigt bevidsthedsskift var jeg ikke længere i rummet og hørte ikke længere guidens stemme. Jeg mærkede nu, hvordan min bevidsthed forlod kroppen. Jeg ”flød” af sted og oplevede, hvordan jeg bevægede mig via en gylden lyskanal, som bestod af mange lysstrenge, som dannede en helhed. Lyskanalen startede ved bunden af rygraden. Igennem denne lyskanal var jeg i stand til at rejse i min egen bevidsthed.

Jeg oplevede, at dette fokuspunkt var selve sædet for bevidsthedens rejse ind i fortid nutid og fremtid. Adgangen til den evige fortid og den evige fremtid. Dette var/er måden, hvorpå den menneskelige anatomi er opbygget og skabt. Dette fikspunkt var simpelthen der, hvor det åndelige jeg og den fysiske krop smeltede sammen, og hvor de var forbundne. Fikspunktet var bevidsthedens udspring i den fysiske krop her på Jorden. Man kan sige at i dette punkt, er himmel og jord forbunden som to forbundne kar. Det er sjæl, ånd og kroppens bindingspunkt, så længe vi lever fysisk her på denne planet.

Jeg var forbunden med denne lyskanal, den var en del af mig og af hele min fysiologi. Denne lyskanal omsluttede også mit hjerte og jeg kunne mærke hvordan den belivede hele mit hjerte og var med til at give hjertet en lysende energi.

Den var en energi, som omsluttede hele rygraden og fra rygraden gik den ud og belivede kroppen og hjertet. I selve rygraden var denne energi via hjertet koblet på bevidstheden i hjernen. Den blev brugt til at rejse i bevidstheden med, både under søvn og under meditation. Hvis man er trænet i det, og hvis man har lyst til at åbne for denne smukke energi, åbner der sig uanede muligheder for vækst i livet. Under søvnen rejser vi alle i mange åndelige dimensioner, disse rejser hjælper os på vej i vores livsforløb..

 


©
Josephine Wall -
www.josephinewall.co.uk


Bevidsthedens rejse
i rumtiden
Bevidstheden kan under søvnen i meditation og via visualisering rejse i tid og rum i denne bevidsthedsform. Man kan via disse rejser komme i kontakt med sin højere bevidsthed, det guddommelige, englehærskarer, og flere underfulde universer. Man kan modtage vejledning fra den anden side, fra guddommelige hjælpere, og vejvisere. Vi får her adgang til en hel anden verden, som vi også er en del af. En verden fuld af skabelse, verdener hvorfra al skabelse kommer.

Min bevidsthed flød nu som så mange andre gange før af sted for at modtage hjælp og information for mit liv på Jorden. ”Rejsen” denne gang gik til helt nye erkendelser. Bevægelsen for bevidstheden flød i lyskanalen fra den nederste del af rygraden rolig op igennem hjernen. Lyskanalen var forbunden med atmosfæren og var en del af denne. Nu flød bevidstheden videre opad, og jeg kunne nu for mit indre blik se den gyldne Buddha.
En Buddhaskikkelse med så smuk en udstråling, som det kan være svært at beskrive. Den var gylden, fuld af kærlighed, og der strålede så meget varme og kærlighed ud fra denne skikkelse. Disse egenskaber bredte sig i hele min bevidsthed og helt ind i alle mine celler. Mit blod begyndte at ”koge” og varmede mig overalt. Det føltes, som blodet både var varmt og fuld af kærlighed på en og samme tid. Til min store forundring så jeg, hvordan min lyskanal var forbunden helt op til Buddha, jeg var en del af denne energi. Det var næsten ikke til at rumme.

Jeg oplevede, hvordan min egen bevidsthed også indeholdt Buddhas bevidsthed, hvordan jeg var ET også med denne Buddhabevidsthed. Jeg erfarede, at sådan var det for alle mennesker, at alle mennesker indeholder ALT, både Kristusbevidsthed, Buddhabevidsthed og mange andre bevidstheder. Hvad vi vælger at bruge, og hvad vi har bevidst adgang til i et givent liv, er forskelligt fra menneske til menneske i hver eneste inkarnation og i hver enkel tidsepoke. Hele tiden skifter disse foki. Vi bliver vejledt og ledt til at opleve disse ting, når vi er rede til det, og når det er brugbart for os i vores hverdag.

Flere esoteriske retninger mener, at vi mennesker ikke kan komme i kontakt med vores Buddha bevidsthed, medens vi lever på Jorden. Hvis vi kan, mener de, så er det KUN noget, vi kan opleve, hvis vi er meget udviklede åndelige væsner. Dette var ikke min oplevelse. Min oplevelse var præcis, som visse Buddhistiske retninger beskriver, at vi er og har Kristusbevidsthed i os, og at vi helt på samme måde både er og har Buddhabevidstheden i os.

Vi er ”koblet” på - eller vi er en del af denne energi. Sådan er vi skabt, og denne skabelse har vi iboende ved vores fødsel også på Jorden. Vi har alle adgang til alle niveauer og kan ”trække” på dem, hvis vi arbejder med os selv, med henblik på at blive mere næstekærlige.

Så snart vi starter træningen, og vi har trænet et stykke tid i vores Kristusbevidsthed og har fået råd og vejledning igennem Kristus, eller selv har oplevet at gå korsfæstelsesvejen, da tager vi automatisk det næste skridt frem imod Buddhabevidstheden - bevidst eller ubevidst.
Men der kan også arbejdes aktivt med begge bevidstheder samtidigt eller sideløbende. Begge er jo adgangen til at bringe fred og kærlighed ind i sindet og dermed de samme egenskaber ud i verden.

Dette var en rejse ud i universets storhed, og jeg kunne følge, hvordan min bevidsthed hele tiden var forbunden til Buddha, og hvordan den kunne bevæge sig ned i kroppen og være bevidsthed i den fysiske krop, og hvordan jeg frit og uhindret kunne bevæge mig til min krops Buddhabevidsthed. Der var en meget stor lykkefølelse af alkærlig bevidsthed ved denne bevægelse frem og tilbage og op og ned.  Synet for en sådan forbindelse kan ikke brydes, når det indre syn først er åben for det, og man har oplevet det, så er det vedvarende. Man fornemmer, at man er forbuden via en gylden lyskanal eller sagt på en anden måde en bred gylden snor. Denne lyskanal er ubrydelig.

Buddha VAR kærligheden. Jeg VAR ikke den samme kærlighed, men jeg havde adgang til den, og jeg kunne blive den. Det fordrede at jeg bestemte, ikke overvejede, men bestemte mig til at blive det. Hvis jeg tog bestemmelsen, skulle jeg afgøre med mig selv, om jeg ville arbejde med min sjæls vækst for at nå denne tilstand permanent. Der var ingen tidshorisont på, hvor længe det ville tage.
Der var ingen anvisninger på, hvordan JEG/MAN KUNNE GØRE DET. Det lå implicit i rejsen, at det måtte/skulle man selv finde frem til.

 


 

Jordklodens bevidsthed
Lykkefølelsen og glæden var stor i hele min krop. Jeg kunne have siddet der i evigheder og bare være der i samklang med Buddha. Denne unikke kærlighedsenergi - ubeskrivelig i sin storhed og uden sidestykke. Men jeg var jo inkarneret her på Jorden i fysisk form, så jeg vidste at det ikke var meningen at jeg skulle opholde mig der for stedse. Meningen, fornemmede jeg, var, at denne rejse til denne bevidsthedsform var en rejse, hvor jeg blev undervist i kærlighedstilstanden. En tilstand der skal arbejdes bevidst med for at opnå den på Jorden.

Lykkefølelsen i min Buddha bevidsthed var så stor, at jeg ønskede at forblive i den.. Men nu trængte lederens stemme dybt ind i min bevidsthed igen, og jeg hører, hvordan der bliver talt om, at vi skal forbinde os med Jordklodens bevidsthed og skabe jordforbindelse.

Jordforbindelse, det er ikke lige, hvad jeg brænder for nu. Men min bevidsthed lytter indad og følger anvisningerne. Roligt forlader jeg, meget mod min ego vilje, den buddhistiske tilstand af lyksalighed og mærker til min forundring, at jorden igen kan mærkes under mine fødder. Jeg prøver, om jeg kan udskyde denne forbindelse til Jorden. Det lader sig ikke gøre.

Der går en magnetisk strøm op fra Jorden ind i mine ben og ind i kroppen. Strømmen føles som en let elektrisk strøm, der kommer fra jorden og strømmer ind - først i mine ben dernæst op i kroppen. Kroppen får nu en helt anden tyngde. Jeg bliver forundret og er klar over, at det er MEGET længe siden, at jeg har været forbunden med Jorden. Min bevidsthed har ganske enkelt haft det svært med at være nærværende på JORDEN. Nu mærker jeg den elektriske, rislende, svage strøm strømme ind i hele min krop. Det føltes behageligt, og jeg mærker, at jeg bliver nærværende på en ny og anderledes måde. Der er ganske enkelt etableret en større balance imellem min fysiske krop og mit åndelige JEG. En balance, som er ganske ny for mig.

Der kommer styrke ind i kroppen, og jeg mærker hele kroppen være til stede i rummet. Jeg kan føle alle de personer, som jeg sidder sammen med, også selv om øjnene er lukkede. Jeg kan mærke, at jeg er lige her, at jeg lever her og nu. Jeg mærker styrke og kærlighed til ALT, og fornemmer tydeligt, at livet lige nu skal leves her på Jorden. Men også at livet på Jorden skal leves i samklang med alle de åndelige kræfter og med den dimension af lykke, som Buddhabevidstheden indeholder. Denne bevidsthed, som vi også er knyttet til, medens vores bevidsthed er inkarneret her i den fysiske krop.
Det var en meget stor erkendelse.


Buddhas bevidsthed
En sidste gang mærkedes Jordforbindelsen. Fra Jorden ind i kroppen og helt om i ryggen lags rygraden. Denne magnetiske strøm har slet ikke det samme lys indbygget, som lyskanalen til Buddhas bevidsthed eller til andre bevidstheder. Lyset fra Jorden er langt mere lavfrekvent. Fra Jorden føltes strømmen som af elektrisk/magnetisk art. Fra Buddhas rige var lyset fuldstændigt gyldent og ildagtigt. Hvis man forbindes med Kristuslyset forekommer lyskanalen, fra Kristus ned igennem hjernen og hjertet ned igennem rygraden og tilbage den samme vej, som strålende diamant lys.

Jeg kunne mærke i ryggens lyskanal, hvordan lyset fra Buddhas kærlige bevidsthed flød frem og tilbage mellem min krop og Buddhabevidstheden. På samme måde kan jeg nu føle denne elektriske magnetiske strøm frem og tilbage fra Jorden til min krop.
Det var altså en firevejskommunikation, fra mig til Buddha - fra Buddha til mig. Fra Jorden til mig og fra mig til Jorden. Jeg var forbunden med universet og var en del af Universet. Jeg var en del af det levende univers. 

Kroppen blev ledt tilbage til den jordiske energi, og idet den bliver ”koblet” på denne energi, sker der en afbalancering i selv kroppen. Alle balancer genoprettes overalt i den fysiske krop. Det mærkes som healing. En varm strøm flyder igennem hele kroppen ind i alle indre organer helt ned på celleplan. Hver og en af kroppens celler bliver fyldt af kærlighedens lys fra Buddha og Kristus, og cellernes fysiske liv er i optimal balance og i samklang med Jordens indre energistruktur.
Kroppen er nu i Balance.

En sidste gang mærker jeg, hvordan jeg stadig er forbunden med Buddhas lys. Jeg opserverer at det gyldne lys hvirvler rundt om rygsøjlen i det øjeblik, jeg opnår jordforbindelse.
Nu er den fulde jordforbindelse opnået, og bevidstheden er igen tilbage i rummet, hvor vi alle sidder.

Øjnene åbnes og en indre fred, kærlighed og accept har indtaget mit sind. Jeg kan nu iagttage min forbindelse til Buddha på en mere jordnær måde, nærmest som en serie af lysbilleder eller en video film, der flyder forbi mit indre øje. Jeg fornemmer tydeligt, at der er en forbindelse, men den er ikke længere af fysisk karakter.

Jeg er tilbage PÅ JORDEN. Og er en del af Jordens Energi, men med en ny erkendelse, og med nye arbejdsredskaber for min sjæls vækst. Jeg er lykkelig i nuet. Jeg mærker NUETS EVIGHED.


 


En indvendig dialog starter. Hvorfor kan livet føles så svært? Hvorfor føltes det smukkere at være i Buddhabevidstheden? Hvorfor føltes det tungere, at komme ind i min egen jordiske energi?

Min indre stemme sender svaret til mig. Det er fordi jeg ikke er dygtig nok til at vise alkærlighed. Jeg ved nu, at det skal der arbejdes ihærdigt med i den kommende tid.


 

Kunne du tænke dig at kommentere artiklen,  kan du kontakte  forfatteren  på

 


 
Til Toppen

 
Copyright © 2007 - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens.dk -   All rights reserved.
siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin