Healing med lysenergi

Af Merete Gundersen
©Copyright 2004

 I denne tekst vil følgende emner blive kort beskrevet

Bevidsthedslag, healing, mestre og engle. Formålet med denne tekst er at give læseren en lettere indføring i healing ved hjælp af lysenergi, mestre, engle og healende energier fra andre bevidsthedslag, samt en praktisk og effektiv vejledning i, hvordan man kan udføre en healing.


Healing
Når man giver et andet menneske healing, optimeres både healerens og klintens selvhelbredende kræfter i kroppen. En healing begynder med ønsket om healing. Dette ønske kan udsendes som en bøn om at hjælpe og om at måtte være et redskab for guddommelige kræfter, der derved nedkanaliseres fra bevidsthedslag igennem healeren og ind i klienten. En både indefra og udefra kommende energi ledes ind i den menneskelige krop. Den optimerede energitilførsel kan være rettet mod såvel krop som sind.

Et centralt omdrejningspunkt for alle healingsteknikker er kærlighed, og det at der arbejdes med "det hele menneske", det betyder, at man indstiller sit sind til at give kærlighed til et andet menneske og at man ønsker at finde den virkelige årsag til en ubalance frem for at behandle et eventuelt symptom.
Det kan være en fordel at se nærmere på ubalancerne og dykker dybere ned i dem, således den der skal heales selv er med i processen, derved vil man hurtigt opnå en forbedring af eventuelle uballancer.

Hvis ikke der ses efter de bagvedliggende årsager til ubalancer, vil healingen for det meste KUN ske på det overfladiske plan og healingen vil sjældent være varig, derfor kan det være af stor betydning, at der sammen med healingen arbejdes med psykoterapi, således at behandlingen går mere i dybden. Bruges der kun healing, vil det altid have en gavnlig effekt og det vil kunne afhjælpe mange ubalancer, fysisk som psykisk.

Når et område hos en person er i ubalance, betyder det, at der er en blokering i et energifelt, der gør, at energien ikke flyder frit men mere langsomt end normalt eller at den måske næsten er gået i stå.

Der kan være forskellige årsager til disse ubalancer, det kan være af fysiske årsager som fx operation, slag, smerter, sygdomme eller lignende men en blokering kan også være af psykisk karakter som fx en problematisk opvækst, uhensigtsmæssige restriktioner, chok, traumer, følelsen af forladthed eller stress. Disse er alle typiske påvirkninger, der kan give blokeringer. Jo flere blokeringer et menneske har, jo sværere vil livet se ud for den person, der har blokeringerne.

Det vil være vigtigt at få sat lys på de områder, der er i ubalance eller få gjort problemet synligt, således at de vanskeligheder, der er, kan bearbejdes, så energien igen kan flyde frit. Men ligegyldigt hvad årsagen til en persons ubalance er, kan healing altid lindre og skabe en bedre balance.


Mestre
Mestre er mennesker, der har mestret alle livets udfordringer og prøvelser og derfor er blevet det, vi kalder helgener. Disse mennesker er igennem en lang række inkarnationer endelig kommet tilbage til det, som - i den spirituelle verden - antages at være menneskets udgangspunkt, nemlig det, at vi oprindeligt er født som guddommelige væsener.

Mestre er mennesker, der efter adskillige inkarnationer har højnet deres bevidsthedsniveau, så deres kærlighedsfrekvens er blevet så høj, at de nu tjener menneskeheden fra den ikke-fysiske verden, altså den æteriske verden, den verden vi bebor efter livene på Jorden.
Mestrene formidler deres viden og kærlighedsfrekvens til os gennem bl.a. kunst, musik, drømme og meditation eller mere bevidst gennem healing og kanaliseringer.
Kontakt til en mester kan ske igennem bøn og igennem ønsket om at ville tjene og hjælpe andre mennesker. Også i Meditation vil man kunne komme i kontakt med mestrene.


Engle
Oprindelig kommer ordet engel fra græsk; ángelos og betyder budbringer. At være budbringer er da også en af englenes mange opgaver. På forskellig måde bringer de bud fra Gud til mennesker; både som hjælpende væsner og som væsner, der skal udføre Guds vilje.

Alle de store religioner; hinduismen, buddhismen, taoismen, islam, jødedommen og kristendommen omtaler og inddrager engle i deres trossystem. Også i religionerne for indianerne, mayaerne og aztekerne findes beretninger om engle. Endvidere findes beretninger om engle i den græske, romerske og nordiske mytologi. Beskrivelsen af engle i det gamle testamente er udgangspunktet for opfattelsen af og troen på engle, både i jødedommen, kristendommen og islam.


Mange forskellige engle

Idet der findes mange forskellige engle, er der heraf opstået et behov for at kategorisere englene. Der har igennem historien været forskellige bud på, hvorledes denne inddeling skulle foretages. Engle kan opdeles i ni engletyper med hver deres unikke udseende og respektive embede, som de forvalter og tager sig af.

Disse ni englekor er inddelt i tre klasser, der ofte benævnes triader. Hele englehierarkiet kan anskues på den måde, at englene bevæger sig rundt om Gud og i det guddommelige centrum er vibrationerne af energi så høje, som de kan blive. Efterhånden som vi bevæger os væk fra centrum, bliver vibrationerne langsommere, for at blive til rent lys, der bevæger sig i et kredsløb. Når dette lys sætter farten ned, fra sit udspring, fortættes det til materie.

Dette billede kan hjælpe os til at forstå englenes udseende. Eksempelvis beskrives de inderste engletyper som bestående af ren tanke, lys, ild og lignede. Det kan også hjælpe os til at forstå, hvorfor ærkeengle og skytsengle er placeret, hvor de er, nemlig i den yderste ring, hvor de som de eneste engle, fremhæves for deres unikke evne til at vise sig for mennesker.

Dette kan have noget at gøre med, at vibrationshastigheden i dette felt befinder sig, hvor materien begynder at antage form og substans. Engles placering i englehierarkiet har således ikke nødvendigvis noget at gøre med, at nogle engle opfattes som finere eller bedre end andre men mere, at alle engle har forskellige funktioner.


Healing med mestre og engle
Den mest enkle og mest effektive måde at give healing på er, at inddrage mestrene, ærkeenglene og engle i healingen ved at bede dem om at hjælpe.
Fra åndelig side står en hær af lysvæsner, der blandt andet består af mestre, ærkeengle og engle, der gerne vil hjælpe os alle sammen, dog må de fleste af disse IKKE gå ind og hjælpe med en healing, med mindre de bliver bedt om det.
Dette har noget at gøre med, at de ikke uden tilladelse, må blande sig i menneskets liv. Også for os er der restriktioner. Vi må aldrig heale på andre, uden at vi har spurgt om lov eller er blevet bedt om det.En healing kan indeholde følgende handlinger

 • Healingen kan foregå i stilhed eller med stille musik
 • Du gør dig tanketom og indstiller dig på, at kærligheden flyder igennem dig
 • En bøn om beskyttelse af dig og klienten
 • En bøn til den eller de mestre, ærkeengle og engle om at de vil komme og give personen den healing og balance, som personen har brug for
 • Sansning af tilstedeværelsen af mestre, ærkeengle og engle
 • Placering af hænder på klienten eller i energifeltet lige over klienten
 • Afslutning, hvor jordforbindelsen genoprettes
 • Lad klienten ligge i ro indtil han/hun selv åbner øjnene

Mestrene, ærkeenglene og englene guider os til at gøre det rigtige, når vi beder om det. Hav tillid, stol på det, og følg din intuition.


Eksempel på en Healing med kærlighed og Visdom

 1.  Du gør dig tanketom. Indstil dit hjerte på kærlighed til GUD og til næsten. Se for dit indre blik dit eget hjerte stråle og se klientens hjerte stråle for dit indre blik.
 2. Du beder om beskyttelse. Vent et øjeblik til du fornemmer, at du er beskyttet og fortsæt.
 3.  Du beder om, at den eller de mestre, ærkeengle, engle eller andre lysvæsener, som der er brug for her, må give personen den healing, som han/hun har brug for, således at han/hun kommer i balance med sig selv”.
 4. Vær i ro og mærk efter, om du kan fornemme tilstedeværelse af mestre, ærkeengle, engle eller andre lysvæsner og fortsæt også selv om du ikke fornemmer noget.
 5. Læg dine hænder der, hvor du fornemmer de skal være eller der, hvor du får lyst til at placere dem. Det kan være, at du fornemmer, at du ikke skal røre personen men holde hænderne i personens energifelt, ca. 10 cm over kroppen. Følg din indre vejledning og din intuition den vil altid lede dig på rette vej.
 6.  På et tidspunkt vil du fornemme, at der ikke er flere steder, hvor du har lyst til at lægge dine hænder. Stol på, at du så er færdig og at din klient er i balance med sig selv. Dette kan ske efter 5, 10 eller 15 minutter eller måske går der en halv time eller mere.
 7. Vær opmærksom som om du får nogle indre budskaber du føler du skal videre give til din klient. Vær nænsom og spørg altid klienten om de bryder sig om at høre budskabet.
 8. Afslut altid ved at sige tak til mestrene, ærkeenglene, englene og/eller andre af de lysvæsener, der har været til stede ved healingen.
 9. Hvis du føler det er nødvendigt at skabe jordforbindelse for din klient kan du afslutningsvis stille dig ved fødderne og holde om anklerne dette vil trække energien fra hovedet ned til fødderne. Det er ikke alle der har brug for det.

Styrken af healingen afhænger ikke alene af den, der healer.
Hvis personen, der heales ikke er bevidst om den åndelige verden, er det alene healerens energi, der afgør styrken af healingen.
Hvis personen, der bliver healet, er meget bevidst om den åndelige verden og selv arbejder med interagere begges energifelter i en større symbiose, der kan derfor opnås en kraftigere healing.
Healingen virker, selvom modtageren ikke kan mærke noget.


Du kan altid stole på, at det sted, hvor du har lyst til at lægge dine hænder, er det rigtige steder. Du behøver ikke kunne se aura og fornemme energier for at kunne heale optimalt men det er vigtigt at du føler kærlighed. Meget ofte vil du få en følelse af, at der strømmer den smukkeste og mest kærlige energi igennem dig og videre over til personen, men mærker du det ikke, er det ikke ensbetydende med, at healingen ikke virker. Du vil ofte blive forbavset, når du efterfølgende taler med den person du har healet, fordi personen ofte har fået mere ud af healingen, end du havde forestillet dig.

Når en healer beder om hjælp fra den åndelig side, beder healeren med sin egen styrke og kærlighedsfrekvens. Healeren kan kun få lige så megen hjælp, som vedkommende selv indeholder af kærlighed og styrke.


 
Healing - Meditation og Kærlighed
For at optimere vore iboende, healende kræfter og for at blive dygtige healere, er det vigtigt, at vi arbejder med vor egen udvikling. Det er ligeledes vigtigt at træne i meditation, for igennem meditation kommer vi tættere på kærligheden og derved tættere på mestrenes og englenes rige.
Når vi mediterer igennem længere tid, vil vi begynde at modtage indvielser og disse indvielser vil også give os en større healende kapacitet. Indvielser er vejen til vor egen, indre, guddommelige kerne af alkærlig visdom. Og når vi møder den, bliver vi unikke alle sammen. 
           

Meditation

Ved meditation opøves kroppen og sindet i at komme i harmoni og balance. Gennem meditationen gælder det om at være så tanketom som muligt. 
Ved meditation opnås indre stilhed, fred, harmoni, symbiose og evnen til at stilne sindet - specielt tankesindet, man overgiver sig til den skabende proces. Den fysiske krop forsøger at tilpasse sig optimal balance under meditationen. Meditation kan give en stor indre tilfredshed og lykkefølelse, derfor er det vigtigt at optræne en meditativ praksis, der er tale om næring til sjæle og åndslivet.

På helt samme måde som moderne mennesker dyrker fitness til forbedring af det fysiske velvære, således er det ligeledes vigtigt at der dyrkes filosofisk fitness via meditation. Via meditation vækkes de iboende, kreative evner og man kan blive mere visionær og nyskabende.
Meditation skaber sjælskontakt, der optrænes en indre opmærksomhed, der gør, at tankerne om dagens gøremål stilnes og ofte bliver man ganske tanketom og man kan opnå, at der kan fremkomme ikke styrede billedstrømme som er sendt til os fra vores sjæl og ånd.

Meditation og neutral opmærksomhed
Meditation giver en neutral opmærksomhed, og sindet vandrer af sig selv mod noget uden for jeg`et, man bliver

 • Neutral tanketom
 • Neutral følelsestom
 • Giver afstand til vanetænkning
 • Neutral egen - programmeret
 • Indre ro og fred
 • Indre syner


Ren hjerteenergi
Meditation skaber flow på alle planer. Det skaber kærlighed til selvet, til næsten og det frembringer troen på, at man er mere end blot sin fysiske krop. Det giver også forståelse af, at hvert eneste menneske har en smuk, indre kerne, der gerne vejleder og hjælper med livet på Jorden.
Meditation ændrer på længere sigt grundlæggende ens måde at opleve sig selv og verden på. Derfor kan det være hensigtsmæssigt og vigtigt at have en lærer som vejleder.

Når du mediterer, opnår du mange gode virkninger for sjæl og sind. Nogle af disse virkninger er beskrevet her

 • Du bliver fri for stress
 • Indre og ydre fred indfinder sig
 • Glæde fylder sindet
 • Kærligheden træder frem
 • Det bliver nemmere at tilgive
 • Overbærenhed træder i front
 • Selvværdet begynder at blomstre
 • Du handler med hjerte, sjæl og ånd
 • Disse egenskaber vil alle gøre dig til en dygtig og god healer

 

Visuel Healings Intelligens
Når man arbejder med healing kan man også bruge visualisering. Healing foregår ofte i stilhed men man kan bruge sagte musik til at understøtte healingen. Ved visuel healing bruger man både de healende kræfter, lyde, musik, men også den egenskab vi alle har til at danne indre billeder.

Disse indre billede eller billedstrømme indvirker på sindet og de er med til at omforme vort tankeunivers, således at neuronerne i hjernen danner nye veje, hvorved vi bliver i stand til at træde ud af vor vanetænkning og i stand til at tænke og handle anderledes end vi plejer. Dette anderledes tankeklima kan være med til at skabe en sundere krop.
Ved visuelhealing kan vi både forløse fysiske og psykiske ubalancer.

At heale er at elske andre mennesker så højt, at vi ønsker at se dem hele, med al vores kærlighed. Healing er kærlighed og visdom. Det er det vores celler higer efter for at være i balance.Der kan læses mere om lysenergi 
HER
Der kan læses mere om healing
HER

 


Kunne du tænke dig at kommentere artiklen
  kan du kontakte forfatteren  på

 Til Toppen


Copyright © 2007 - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens
   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin