De parallelle verdner

Zaenia Jensen
Copyright© 2007


 

Den måde jeg sanser på
Jeg vil indlede med at beskrive så godt, jeg kan, de måder, jeg oplever og sanser vore parallelle verdner på.

Så langt tilbage, jeg kan huske, ser jeg ting ude i det tomme rum. Jeg ser celler, der ligner manna’erne, som vi kender dem fra træerne.
De danner formationer med sædceller og DNA strenge. De er aldrig i ro og ligesom glider frem og tilbage.

Formationerne opløses ligeså hurtigt, som de dannes.
De er gennemsigtige ligesom en klar vandmand – nogen gange med ganske lidt farve, ligesom kanten af en sæbeboble.
Når jeg skal se dem, skal jeg lave ”skævt” fokus. Der glider ligesom en film ned foran det fysiske syn, mine øjne glider ud af fokus på det nærværende og vips, så er de der.
Ligesom de fleste kender det fra, når man stirrer ind i et bål.

Så ser jeg gnister hele tiden, i lys og mørke, med åbne og lukkede øjne. De ser nøjagtig ud, ligesom når jeg har set videnskabelige udsendelser i TV, taget ude fra rummet.
Disse behøver jeg ikke lave skævt fokus for at se.
Det er mørkt med tusinder af stjerne, der hele tiden fødes og dør.
På et tidspunkt hørte jeg, det er de elektromagnetiske sprængninger, der hele tiden sker på subatomare planer.

Jeg har også en hjælpene energi, der ligesom glider op og ned i de smukkeste transparente toner.
Primært i dyb lilla-blå, lys bøge grøn og engang imellem purpur og gylden- rosa iblandet. Gul-gylden er også meget normalt.

Nogen gange toner den reneste lyse blå frem og står helt tydeligt. Den står mere stille end de andre, der hele tiden er i bevægelse – det nærmeste, jeg kan beskrive det med er, når man ser på en lava lampe.

Jeg har set videnskabs udsendelser ude fra rummet, hvor man ser dette lys med de farver omkring nogen af planeterne. Desværre kan jeg ikke huske hvilke.

Der vil altid høre en hjerte energi med, der går udover den fysiske verden. Den følelse er så dyb og stærk, så jeg før i tiden ofte begyndte at græde.

Nu, da jeg ved, det er en af mine hjælpere, græder jeg ikke mere og kan godt håndtere de meget stærke følelser.

Ved konsultationer ser jeg altid det æteriske legeme rundt om det menneske, der sidder foran mig. Det er mælke grå / hvidt, gennemskinneligt. Når det antager en gylden farve, ved jeg, jeg taler med personens sjæl eller højere selv.
Eller også at det er den energi, der bliver talt til, fra den åndelige verden.

Såvel som jeg mærker efter hjerteenergien er høj og ”rigtig” - at det ikke er mit lille ego, der sidder og rådgiver.

Jeg kan tydeligt mærke forskel på, når jeg læser menneskets psykiske energi eller får besked fra den åndelige verden. Men der er altid først en fysisk følelse i hjertet, der svulmer ”over” og jeg når ud over mig selv.

Ved psykisk læsning rækker min energi og fokus over mod den anden. Ved den åndelige verden går det skråt bagud og jeg kan mærke det inde i hovedet.

Når jeg kanaliserer, går det lodret op og her kan jeg mærke en tyngde ovenpå hovedet, ligesom hvis jeg bar en let høj hat.

Der er altid gyldent lys ved sidst nævnte.

Der kan også ske det, tomrummet omkring mig bliver dybblåt / sort og så er der et lyst punkt langt ude. Ligesom gennem en lang kikkert.
Her ser jeg scenarier udspille sig – med skævt fokus – og dem kan jeg trække nærmere for at iagttage det.
Dette vil være scener, der udspiller sig i den anden persons liv, som jeg så kan fortælle om. Oftest i korte episoder.

Jeg får også vist billeder i hurtige flash. Det kan være et navn, en genstand eller en figur. De ”hænger” ude i rummet og også her bruger jeg skævt fokus.

Der er tanker i mit hoved til klienten. Således får jeg mange beskeder og det går så hurtigt, så jeg taler som en raket, når det sker. Dog har de efterhånden sat farten lidt ned.

Sjældent hører jeg bogstavelig talt ord og musik udefra, der altså ikke er der.

Skal jeg se på, hvordan en person har det, ser jeg primært energien rundt om personen.
Forestil dig, du kører i 27 graders varme på en lang, lige landevej. Der vil være flimmer forude lige over asfalten, som du kan se ligeså tydeligt.

Denne energi kan jeg se, når den er i uorden og så ordne den mentalt, mens vi taler samme. Den kan gå i bølger, i stråler, være flad, være bred, og den kan lave krølle-stråler ud omkring hovedet og kroppen.
Så er der harmoni.

Er der noget galt med den, kan jeg samtidig føle det. Kan det ikke helt ordnes mentalt, kan det lade sig gøre imaginært at trække og strække i den og klappe den pæn.

Nøjagtig ligesom når man healer med magnetiske strygninger. Her kan man jo også fixe energilegemet, så det bliver harmonisk.

Sidder energien skævt rundt om hovedet, vil det altid passe med, personen har en ”skæv” dag eller periode.
Hælder den meget ud til den ene side, er personen orienteret enten matematisk / logisk tænkende eller kreativt. Det holder altid stik.

Går der søjle op, ja så er det jo ikke svært at gætte, personen er spirituelt orienteret. Det interessante her er, at det kan være uden de selv er bevidste om det.
Det sætter jo et lille spørgsmålstegn om hvem der er spirituelle.

De, der stræber efter at blive kaldt det eller de, der lever det?
Endelig er der i mængdevis de, der af ærligt hjerte søger.

Det ses på klarheden af søjlen sammenkoblet med, om der går energi længere ned om hoved og skuldre.

”stjerner” flyver ofte rundt om folk, det varede længe, før jeg fandt ud af, det er hjælpere eller engle.
Her er nogen forskel i nuancerne og man kan kommunikere mentalt med dem.

Ofte når folk spørger, om den eller den afdøde mon er hos dem, kliiing så er der en stjerne, jeg nogen gange kan og andre gange ikke kan kommunikere telepatisk med.

Endelig ser og hører jeg inde på den indre skærm ved det 3. øje.

Når en anden vil tale gennem mig, kan det mærkes i halsen skråt bagved til højre. Der kan komme en trykken og jeg må altid rømme mig.

Skal jeg se på, hvordan enten vedkommende selv eller en, de spørger om, har det, putter jeg mentalt den omtalte op i luften ved siden af personen og her ser jeg en skikkelse holografisk og i 3D.

Man kan så se energigitteret og de elektromagnetiske gnister og der vil være uorden, der hvor personen har problemer.

Er det den fysiske person selv, kan det blinke i kroppen der, hvor der evt. er problemer. Skal jeg se på organer, ser jeg dem separat i 3D holografisk.

Gamle, forsvundne smerter / skader kan stadig hænge som mørkere partier omkring en person.
f.eks. en gammel, fysisk forsvundet nakkeskade, kan hænge i energi legemet det pågældende sted.

Jeg kan også scanne min egen krop igennem og på den måde skaffe mig viden om kundens ve og vel. Der vil være en forbigående smerte.
Sætte mig helt over i den mentalt og få de inderste hemmeligheder at vide og føle dem. her kan det være, kunden ikke selv er bevidst om det.
Såvel som føle smerter, der hører til andre. Efter jeg er blevet mere og mere bevidst, formår jeg nu at lade dem passere igennem mig.

Dette har jeg måttet lære på den hårde måde, idet jeg før i tiden tog andre energier og smerter på mig, ligeså let som en trøje.

Der kan komme en ”pakke” af viden – så VED jeg bare noget og skal bagefter til at differentiere det og finde ord, der dækker den viden.

Hjælpere kan også vise sig i skikkelser, ikke som du og jeg – ikke for mig i hvert fald – men som transparente 3D, gennemskinnelige tåger / energi.

Ofte kommer jomfru Maria, her er det blåt. Jesus dukker også op. Og nogen gange kommer der nogen, jeg ikke kender. Men de vil godt telepatere med mig og så får jeg det at vide.

Det kan dog også ske, jeg ikke får et navn og i de tilfælde er det altid irrelevant. Kunden er ligeglad.

Mine kunder siger nogen gange, det øverste af mig forsvinder i gyldent lys. Eller også bliver de ligesom blændede og kan ikke se det fysiske rum og mig, imens der bliver talt eller healet.

Er de inde i et længere forløb, kan de se / mærke mig fysisk i deres eget hjem, når jeg sender energi til dem. dette har jeg tjekket rigtigheden af, idet det ikke har været aftalt, men jeg har herhjemme noteret tid og de spørger så, om jeg tænkte på dem på den og den dag og tid.

Eller de har pludselig følt sig helt rolige derhjemme.

Første gang det skete, tænkte jeg, den person havde en speciel evne. Først langt senere gik det op for mig, det sker for flere og at det rent faktisk sker. Kunden bliver ført ind i en anden dimension, tror jeg.

Ofte skal jeg bare sige goddag og give et normalt håndtryk, så har jeg en øjeblikkelig viden om den person.
Ikke ud i detaljer, men kan give en beskrivelse af personens psykiske velvære og om der er noget helt specielt i gære pt. – også hvad temaet evt. er.

Få gange er jeg blevet ført ind i et scenarie fra et andet menneskes liv og kan gå rundt og observere og fortælle, hvordan omgivelserne ser ud og hvad der sker.

Går jeg på den måde ind i en fremtids scene, er der stor mulighed for at bestemme, hvad der skal ske.

Dette bryder jeg mig ikke om, da jeg er bange for at træffe de forkerte beslutninger for et andet menneske.
Men er det en ulykkelig situation, kan vedkommende selvfølgelig få mulighed for at forebygge eller træffe alternative valg, eller blot det at være forberedt kan lette en situation.

Jeg går dog ikke ind og fortæller detaljer.

Spørger en for eksempel om, bliver jeg skilt – returnerer den åndelige verden med et spørgsmål om de ønsker at blive skilt – eller noget som: det er dig selv, der gerne vil gå.

Ligeså ved spørgsmål om de vinder eller bliver rige. De får her et spørgsmål om, hvad de forstår ved rigdom, om de har struktur på deres penge. Etc. og en anvisning på, hvordan de kan opnå rigdoms følelse.

Dog kan de godt få at vide nogen gange, at det ikke ser ud til, de får problemer – alternativt at de ofte vil have følelsen af at skulle slås med økonomien.

Igen – her får de vejledning til at komme ud af følelsen.

Jeg kan gå ind i min egen fremtid og spille den scene i gang, jeg gerne så blev materialiseret. Bliver det ikke lige den, bliver det noget, jeg er lige så glad for.

Til dette bruger jeg mit hologram og sætter alle sanser på, efterhånden som de opnås i højeste potens.

Dette er også en del af konceptet fra den healings form, jeg har opbygget, der hedder Hologram healing efter inspiration fra Dreamhealer og Holografic Creation, samt min uddannelse i trance healing, Reiki healing, Reconnection og kanalisering.

Begyndelsen til denne healings form fik jeg dog grundlagt via en kanalisering, jeg fortæller om i et senere kapitel.

Eller jeg kan få vist en scene fra fremtiden eller fortiden og så bevidst handle anderledes i scenen.
Her har jeg fuld tiltro til, resultatet bliver det ønskede – i virkeligheden er det jo en følelse, man ønsker sig – så når det ”rigtige” punkt er nået, kan jeg let give slip og lade resten op til Universet.
En fortidsscene kan heales ved bevidst at handle anderledes under ”besøget”.
Hvordan er jo lige meget. Dog skal jeg huske at det skal være på rette måde i kærlighed. Det har jeg desværre erfaring med, jeg godt kan glemme og så sker det meget direkte ofte fulgt af tab eller sygdom for mig selv.
Jeg er for eksempel i flere år blevet opfordret til at skrive en bog om mig selv, men synes aldrig jeg kunne finde tiden til det.
Jeg ønsker det virkelig og hvad sker?

Universet giver mig bare en pause, jeg ikke kan gå imod (sygdom) og jeg har al den tid, jeg ønsker til at skrive.

Ligeså ønskede jeg meget at få bedre tjek på min fysiske krop, for at den kan blive et bedre tempel for energi.
Men jeg har bare været slap omkring det at tage mig sammen.

Også her har den sidste sygdom givet mig et spark bagi. Den direkte vej til målet, må man sige.
Ønsker jeg for eksempel mere fred for at stresse af, melder mine kunder afbud på stribe.

Hvis mine børn mistrivedes på en arbejdsplads og en afklaring var ønskelig, behøvede jeg blot at gå ind og visionere dem være lykkelige efter en vellykket, endt arbejdsdag.
Så gik der aldrig lang tid, før de ringede for at meddele mig om en ny kurs på arbejdspladsen eller måske et helt nyt job.

Jeg bliver også ført ind i tidligere liv nogen gange, både mine kunders eller mine egne.

Det kan være ”fysisk” eller det kan være mentalt.
Jeg har regressions uddannelsen og ved herfra, hvordan jeg skal tjekke, jeg virkelig er der, i stedet for når jeg får påført en hukommelse om det.

Flest gange får jeg min viden fra oven, som en erindring, der bliver printet i mig. Den dækker erindring af både syn, duft, følelser og emnet.
Nogen få gange kan jeg undersøge en genstand nøjere fra enten astral rejser eller denne print erindring.
Ikke altid nøjagtige ord og tanker, men essensen.Uddrag fra bogen
Rejsen Hjem- at rejse ind ad, i stedet for ud ad, af Zaenia Jensen forfatter, D.D. For kontakt til forfatteren
http://www.innerjoy.dk/

 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin