Er DNA aktivering det samme som
auraændring

Af Merete Gundersen
©Copyright 2007 


Jeg får ofte mange gode spørgsmål som jeg besvarer via min hjemmeside under FAQ. Nogle af disse spørgsmål er af mere eller mindre almen karakter. Dette spørgsmål jeg her fik af en kvinde syntes jeg derimod er af så almen en karakter, og da jeg har modtaget lignede spørgsmål flere gange, har jeg valgt at sende dette spørgsmål ud som en lille informativ artikel til blandt andet Selvets læsere.

Det er jo ikke sikkert at i er enige med mig i min udlægning, men her er et kvalificeret bud på fænomenerne, healing, auraændring som jeg foretrækker, skal hedde Auratransformation og DNA aktivering.Er dna aktivering nøjagtig det samme som auraændring?

Det korte svar er – nej, det er det ikke.

Der er forskel på dna-aktivering og auraændring, men de er i familie med hinanden.

Ved dna-aktivering forstås, at der aktiveres et i dig slumrende DNA.

Når du for eksempel ser SÅ meget, er det fordi, du via dig selv er med til at aktivere dit eget iboende dna gennem din egen bevidsthed, og det er den sundeste måde. Aktiveringen kan let sættes i gang via brug af intuitionen, meditation, bøn og visualisering.

Ved auraændring kan man sige, at auraformidleren så at sige trækker din gamle ”frakke” af og erstatter den med en ny ”frakke”. Denne nye ”frakke” består af en anden lysfarve. Det er mere eller mindre det samme der sker, når vi healer, men ikke helt. Når vi healer, påvirker vi menneskets aura i en sund retning, altså, vi påvirker auralyset. Det gør vi  hele tiden, når vi er sammen med andre mennesker, men når vi healer, gør vi det bevidst. Når vi healer, stiller vi os til rådighed, vi trækker på guddommelige, hjælpende kræfter enten egne, klientens eller begge dele. Dette til gavn for den healende proces.

Ved auraændring sker der ikke nødvendigvis en dna-aktivering.
I nogle tilfælde holder auraændringen. Hvis vi skal bruge den terminologi, mener jeg, det bør hedde auratransformation.
I andre tilfælde holder auraændringen ikke, og i nogle tilfælde holder den delvis.
Når ikke auraændringen kan holde, kan det skyldes, at personens egen bevidsthed ikke er med i processen, og så kan auraændringen ikke holde.

Nøjagtig på samme måde, som når vi healer en meget syg person, og personen ikke ønsker at finde ind til, hvad det er, der skaber ubalancen, så hjælper det heller ikke aktivt at heale. Healingen vil ikke være varig, noget af den healende effekt forsvinder, fordi bevidstheden ikke er medstyrer. Den healende effekt falder derfor, som dagene går.

Og dog, i nogle tilfælde hjælper det varigt, også selv om personen ikke magter at hjælpe til selv.  Dette sker, fordi der så er tale om indgriben af guddommelige karakter.
I andre tilfælde falder halvdelen af effekten måske væk efter nogen tid. Det, vi kan udlede af dette, er, at den bedste forandring for et menneske sker, når vi arbejder med vores bevidsthed. Dette kan gøres ved selvindsigt, ved bøn, ved meditation, ved visualisering, ved hjælpe af en psykolog, en psykoterapeut, en coach, en healer, rebirthing, shiatsu-massage og flere andre terapier, både psykiske og kropslige.

Vi auraændrer hele tiden os selv via vores tænkning. Når vi går til en terapeut, enten for healing eller auratransformation, får eller kan vi få hjælp til at bedre ubalancer, og derved auraændres vi. Det er bevidstheden, der auraændrer, men det e r også bevidstheden, der aktiverer dna. Det er der, de er i familie med hinanden.

Dna-aktivering er altid varig og auraændring er eller kan være flygtig.
Det er først, når bevidstheden helt er med i vores forandringsprocesser, at der bliver tale om en egentlig dna-aktivering. Når det sker, bliver personen aldrig mere den samme, og da har denne via sig selv og sin dna-aktivering forandret sin aura.

Hvis vi taler om auraændring, kan vi sige, at vi hele tiden i samværet med andre mennesker påvirker hinandens aura. Dette sker via vores tænkning og via de sagte ord, via den stemning, der er i rummet, via lyde, dufte, varme, kulde, igennem skønhed/grimhed og via naturen.

Når vi rejser til fjerne lande, kommer vi under ny indflydelse, det indvirker også på auraen.Dag og nat har også indflydelse på auralyset. Sol,måne og stjerner, ja, hele det kosmiske spektrum har en indvirkning på vores aura.
Andre menneskers tanker har en indflydelse, men størst indflydelse på auraen har vores egen bevidsthed.

Aura er en svag elektrisk strøm, som kommer inde fra menneskets indre organer og fra dets tænkning via hjernen. Dette elektriske felt interagerer med alle de eteriske kræfter, som findes, altså de mange dimensioner, hvori mange væsner eller mange bevidstheder lever. Disse bevidstheder påvirker også vores aura, så derfor kan vi også sige, at atmosfæren påvirker vores aura.  Det er i auralyset, vi er kosmiske væsner, det er her, vi hænger sammen alle sammen.


Healing

En healer og en, der auraændrer, arbejder begge med eteriske kræfter.
Hvis man aktiverer dna, kan det ikke gøres alene med eteriske kræfter, det gøres igennem bevidstheden, men den kan hjælpes på vej med healing og auraændring.

Som du ser af foranstående, er der stor forskel på auraændring og dna-aktivering, og som jeg ser det, er healing og auraændring to sider af samme sag, hvor forskellen ligger i, at ved auraændringen er det auraen, der sættes mest fokus på, hvor imod healingen ofte arbejder med både den fysiske krop og psyken.

Så, hvis vi tager dig som eksempel, kan vi sige, at du har foretaget/der er sket en dna-aktivering via din egen bevidsthed, og via din bevidsthed har du så også fået en auraændring.


 

Ønsker du basis viden om Gener Celler og DNA
 
 Besøg The University of Utah  HER

  Du er velkomme til at skrive til Merete Gundersen hvis du har       nogle spørgsmål om SIQ-Den Spirituelle Intelligens. 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin