Visualisering 
Tanker og Cellehukommelse

Af Merete Gundersen
© Copyright 2007 Visualisering er tankeverdenens indvirkning på levende stof


Visualisering er

 • Hjernens evne til at danne indre billeder
 • Hjælp til at aktivere kroppens cellehukommelse
 • Hjælp til at forstærke uselviske tanker
 • Optimering af dine tanker
 • At skabe sjæls og ånds kontakt
 • At skabe din egen virkelighed uden om egoet styring
 • Hjælp til at stilne alle egoistiske behov
 • Hjælp til at give dig adgang til uselviske tankestrømme
 • Hjælp til at give dig adgang til dine livs visioner

 
Cellehukommelse forstærkes igennem indre sansning via

 • Lyd
 • Duft
 • Syn
 • Smag
 • Lugt
 • Sansning
 • Følelser

De to vigtigste faktorer her er evnen til at skabe sjælkontakt og din egen adgang til din cellehukommelse

 

 

Tanker og indre billeder bevæger molekyler og celler i kroppen

Kroppen består af et sæt af molekyler og celler

Følelser kan mærkes i kroppen via visualisering
Hvordan ser disse følelser ud?

Positive

 • Kærlighed
 • Glæde
 • Fred
 • Latter
 • Humor
 • Leg
 • Harmoni
 • Overflod
 • Succes
 • Positiv tænkning

 


Ubalancerede

 • Vrede
 • Angst
 • Uro
 • Frygt
 • Adskillelse
 • Savn
 • Mangel
 • Misundelse
 • Negativ tænkning


Afbalancerende

 • Forsoning
 • Tilgivelse
 • Acept
 • Kærlighed

 

  Form det liv du ønsker og bliv den person, du ønsker at være via visualisering

 • Kroppen er et sæt af molekyler og celler
 • Sindet er tanker, sansning og ideer
 • Højere sansning er Sjæls-/Åndskontakt
   

 

 

Gennem visualisering kan der arbejdes med alle aspekter

 • Visualisering for kroppen
 • Blid musik spilles i rummet
 • Se din fysiske krop foran dig, hvordan ser den ud?
 • Se dig selv og din fysiske krop i det indre
 • Se hvor dine ubalancer sidder, hvilket organ?


Visualisering for sindet

 • Blid musik spilles i rummet
 • Forestil dig, hvordan din glæde ser ud
 • Se hvor i kroppen din glæde sidder
 • Forestil dig, hvad du vil bruge din glæde til


Visualisering for Sjæls-/Åndsaspektet

 • Blid musik spilles i rummet
 • Din krop afbalanceres og dit hjerte åbnes
 • Forestil dig, at du kommer i kontakt med din sjæl og åndsaspekt
 • Bed om vejledning, her kan bedes om vejledning til alt, hvad der vedrører dit liv på Jorden


 Neuron aktivitet ved tænkning


Visualiserings eksempler

 • Forestil dig hvordan din højeste lykke ser ud lige nu
 • Forestil dig hvordan kærlighed til dig selv ser ud
 • Forestil dig selv hvordan din kærlighed til andre ser ud


Forestil dig at det du ønsker skal ske
Se for dit indre blik hvad det giver dig at få opfyldt det du ønsker dig.
Ved at benytte visualisering kommer du frem til sjælens ønsker som altid er i samklang med kærlighed og accept.

Sjælen har ingen ego struktur og er altid uselvisk derfor opnår du at alle dine negative følelser bortelimineres.

Når du har sjælskontakt og hvis negative følelser meget tydeligt kommer frem er det fordi der er en blokering for dig på at få vejledning fra din sjæl og fordi negativ tænkning fylder for meget i dit liv.

Hvis dette sker ved du med det samme at her er noget jeg skal arbejde med og noget jeg skal have ud af mit sind inden jeg kan komme i ordentligt kontakt med mig selv.

Visualisering i meditative tilstande er den store uselviske skaber for alle.

 • Grib den
 • Brug den
 • Det gør dig i stand til at give dig et nyt livssyn

Det at mærke følelsen af lykke er en træningssag

 Se filmen om den nyste forskning i cellebiologi
HER


 Her kan gives en kommentar til denne side

 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin