SIQ®-Forskning
Viden & Oplysning  

 

Tankernes elektriske aktivitet og udstråling udgør vores bevidste sind. Alle vores tanker udsender en elektromagnetisk stråling,som bliver det energifelt vi omgiver os med. Det er det vi kalder vores energi- med den møder vi andre mennesker.
 Merete Gundersen

Videnskaben kan ikke løse det ultimative mysterium, fordi i den sidste ende er vi selv en del af det mysterie vi prøver at løse.
Max Planck

 

Tankens Kraft
Hvis man ændre sine tanker ændre man sin kemi i hjernen og derved ændre vi hvad der sker i vores krop. Derfor er spørgsmålet, kan tanker helbrede?


Se Bruce Liptons forskning i cellebiologi
HER

 


 

 

Vi undersøger
Om meditation har en gavnlig effekt på helbredet


TEST HER


D
it svar behandles med diskretion 

 


 

SIQ- Spirituel Intelligens kvotient
Forskning- Abstract


Den tiende inteligens der inkludere alle intelligenser

 Spiritual Intelligence- Quotient 


 


Fra micro til macro cosmos-The power of ten
En rejse fra den ydre galaxe til menneskets indre atom
E
n fantastisk rejse i skabelsens univers
Skabelsens samhørighed - Er vi alene i universet


I  tekstform
HER


 


 


Spiritualitet & Hjernen 
 Neuroscience , Neurotheology, Magnetisk Hjerne Stimulation, Ud af kroppen oplevelser, Deja Vu, Livet efter livet, Gud, Healing, Meditation,Visualisering og BevidsthedMagnetisk Hjerne Stimulation

Professor Michael Persinger fra Laurentian Universety  of Canada, som forsker i neuroscience, har udviklet en hjelm, der populært kaldes for gudshjelmen. Det er en almindelig styrthjelm, der indvendigt er udstyret med magnetiske spoler. Disse spoler programmeres til at udsende komplicerede mønstre som svage magnetiske impulser, som derefter rettes mod udvalgte hjerneområder i hjernebarken.

Persinger stimulerer folks temporal lobes "kunstigt" med et svag magnetisk felt  for at se om han kan fremmane en religiøs oplevelse i folk bevidsthed (se Guds Hjelmen).  Han fandt at dette felt kunne fremkalde en oplevelse af at være sammen med nogen eller noget. Af nogle af forsøgspersonerne beskrevet som et gudsnærvær.

Disse svage magnetiske impulser som påvirker hjernen, giver undersøgelsespersonerne oplevelse af at være sammen med nogen eller noget, selv om de under undersøgelsen opholder sig i et hermetisk lukket lydtæt rum.
Mennesker der har deltaget i Dr.Michael Persingers forsøg beretter om mange forskellige artede hændelser.


Dr. M.A Persinger om magnetisme og hjernen på - YouTube
Her kan du lytte  til beretninger om hans arbejde og  forsøgspersonernes oplevelser
 

Dr. Michael Persinger 1994

Michael Shermer beretter - Ud af kroppen oplevelser

 


Den danske videnskabsjournalist Lone Frank
 har i sin bog, Den femte revolution også skrevet en del om Persingeres arbejde.

Todd Murphy, er Behavioral Neuroscientist og associeret med Dr. Michael Persinger. De fleste af hans ideer og publikationer er baseret på Dr. Persingers arbejde, men Tood Murphy ligger vægten på det spirituelle aspekt af neurosceince.

Som alle andre forskere ser han tingene ud fra sin synsvinkel. Dette betyder at Todd Murphy ligger vægt på det videnskabelige ikke på det kliniske.

 

Diskutioner foredrag og  undervisining i Neurotheologi

HER

 

 

Meditation og PET scanning

 

Forskning i meditation fra Center for Mind,Body and Spirit - Oklahomo- USA. Der vises PET scanning og EEG måling som viser interessante resultater, her ser vi at den Frontale Lobe i hjernen lyser op under dyb meditation.

DR.MD. Murrali  Krishina  og hans team underøger meditation og healing igennem meditation

KLIK HER


Forskning i Meditation

Det er sundt at meditere. Der findes meget valid forskning indenfor feltet meditation der beviser dette faktum.
Især indenfor Tanscendental meditation
Acem meditation er en anden medationsform som også har leveret en del evidens baseret forskning. Og til sidst kan nævnes Mindfulness Meditation som er udvilket af norske læger.


Sidste nye banebrydende videnskabelige undersøgelser indenfor neuroscience om mediation
af Richard J. Davidson
HER
 

 

Søger du forskningsartikler og projekter om meditation kan det ses HER


 

Søg efter anerkendte forskningsresultater  i Cochrane hos Vifab
HER


 


 

Banebrydende ny forskning
©af BRUCE LIPTON Ph.D.

Dine tanker styrer dine gener

Videnskabsforskeren Bruce Lipton, Ph.D. Stanford University School of Medicine USA, har introduceret et længe ventet paradigme skift indenfor den biomedicinske videnskab. Bruce Liptons Forskning beviser hvordan holistisk sundheds terapier arbejder. Dette er en renesance i celle Biologi.

Dr. Bruce Lipton er forfatter til bogen: BIOLOGY OF BELIEF
 

Se den 3 timers lange film med Bruce Liptons
spændende forskning

HER

 

 

Energi Medicin

Verdifuld viden og forskning i
Energi Medicin 

 

 

Dr. James Oschmann er forfatter til flere bøger om energimedicin og en verdensautoritet på området. Dr. Oschmann har som få andre formået at afmystificere energimedicinen med sine mange bidrag til videnskabelige forklaringer.

 Teorierne siger at tid og rum ikke har nogen betydning, og terapeuterne fra Britiske EduTherapy ser ud til at bekræfte dette i praksis. De behandler ugentligt over 300 børn med ADHD og indlæringsvanskeligheder – uden at se dem, og med dokumenterede og imponerende resultater! Er det muligt? Og hvad er perspektiverne hvis det er?

Den kendte norske læge Dr. Audun Myskja forsker i lydens og musikkens effekt på mennesker. Den kendte homøopat Dr. Jeremy Sherr’s resultater med AIDS behandling  er vigtig at studere.
F
ascinerende er også Prof. Dr. Konstantin Meyl’s præsentation af skalarbølger og relationen mellem jordens elektromagnetiske energier og vores egne celler.

 

 

Lyd - følelser og vibrationer

 

Energikrop

 

Lyd er vibrationer, vibrationer danner fraktale mønstre i atmosfæren  og de danner fraktale mønstre i vores kroppe.  Nyere viden er at følelser  er vibrationer som påvirker vore omgivelser, os selv og alle vores celler.

Her kan du lytte til- Gregg Braden -se spændende informativ viden på nedenstående link

HER

 

 

Dokumentation af forskning i spiritualitet

 

Knowledge is a process of piling up facts;
wisdom lies in their simplification.
Martin Fischer

 

Uddrag af anmeldelse skrevet af Lasse Skovgaard
For bøgerne - Det spirituelle Menneske bind I – III af Merete Gundersen


Med Det Spirituelle Menneske I-III har Merete Gundersen valgt at videregive en omfattende mængde spirituel viden. I essayform præsenteres vi gennem de tre bind for mange forskellige spirituelle emner og begreber, der i alle tilfælde er beskrevet på en måde, så de fremstår forståelige og vedkommende – uanset læserens forudgående viden på området. 

Bøgerne indeholder en række blandede essays om menneskelig spiritualitet i bred forstand. Dels introduceres vi grundigt til opbygningen og betydningen af menneskets bevidsthed, dets sjæls- og åndsstrukturer samt spirituelle evner. Derudover præsenteres vi for et spirituelt syn på en række mere konkrete emner – såsom genteknologi, hypofysen, kost, magnetisme, DNA, graviditet og fødsel.

En væsentlig rød tråd gennem alle tre bind er koblingen mellem spirituelle begreber og begreber fra fysikkens og hjerneforskningens verden. Koblingen, der fremstår meget kompetent, bidrager til at nuancere den samlede forståelse og indeholder i sig selv et væsentligt brobyggende element.
Vedhåndenværende bind III inddrager i særlig grad denne kobling og går i en række essays i dybden med sammenhængen mellem hjerne, bevidsthed og spiritualitet.

I den forbindelse præsenteres aspekter omkring svangerskab, fødsel, død og genfødsel. En stor del af dette tredje bind er dog reserveret til at beskrive og debattere begrebet SIQ – spirituel intelligens. Det er et interessant begreb, der på en overbevisende måde præsenteres som et vigtigt supplement til de 9 intelligenser (beskrevet af Howard Gardner), den traditionelle psykologi og pædagogik opererer med.

Et overskueligt skema bagerst i bogen til identifikation af SIQ gør relevansen mere konkret, og der gives samtidig idéer til aktivering og stimulering af den spirituelle intelligens.

Det Spirituelle Menneske I-III fører således læseren vidt omkring i sin formidling af spirituelle egenskaber og sammenhænge. Bøgerne er meget anbefalelsesværdige – for et bredt publikum, vel at mærke. For den læser, der er bekendt med det spirituelle område, indeholder bøgerne mange – også nytænkende – beskrivelser og analyser på et højt fagligt niveau. For den læser, der er mindre bekendt med det spirituelle, udgør bøgerne en grundig og kompetent introduktion til et univers, der til stadighed interesserer og fascinerer flere og flere.

 


 

 

Findes der dokumentation
Og hvordan er det nu lige med dokumentationen? Er der videnskabeligt bevis for de teorier og konklusioner, der præsenteres i bøgerne? Nej, det er der ikke – af den simple grund, at det ikke kan lade sig gøre. Den moderne videnskabs krav til dokumentation kan ikke rumme begreber, der hverken kan ses, måles eller vejes. Men det bliver de ikke mindre sande af. Og i særdeleshed ikke mindre interessante.

Skepsis overfor nye, udokumenterede påstande kan have sin berettigelse – også hvad angår det spirituelle. Der findes en stor mængde litteratur om det spirituelle område, og ikke alt skal nødvendigvis godtages ukritisk. Men skepsis må gå begge veje, hvis videnskaben ikke skal gro fast.

Man må acceptere, at den eksisterende videnskab aldrig vil kunne rumme alt og derfor altid må være i udvikling. Nye og anderledes måder at anskue verden og mennesket på må ikke afvises på forhånd, blot fordi de ikke passer ind i den eksisterende videnskab.
Videnskabens historie indeholder lærerige eksempler på, at videnskabelig lukkethed kan føre til afvisning af væsentlige erkendelser. Hvad nu, hvis det spirituelle område er vore dages Semmelweis? I så fald vil det klæde den moderne videnskabs eftermæle at have udvist en vis åbenhed overfor det spirituelle menneske.

Rigtig god læselyst!

Lasse Skovgaard, cand.mag. og cand.pæd.
Speciale i sundhedspædagogik, sundhedspsykologi og sundhedens videnskabsteori. Særlig interesse for det alternative behandlingsområde og brobygning i sundhedsarbejde.

Har skrevet en række artikler og kronikker om sundhedsrelaterede emner og arbejder nu hovedsageligt med foredrags-, undervisnings- og redaktionsvirksomhed. Optræder til lige lejlighedsvis i Tv som ekspert i  alternative sundhedsanliggender.

Har samlet og redigeret debatbogen "Lægekunst i det 21. århundrede - danske læger om alternativ behandling" (Hovedland 2003).

www.lasseskovgaard.dk

 

 

Science cannot solve the ultimate mystery of Nature,
because in the last analysis we ourselves are part of
the mystery we are trying to solve.
Max Planck

 

 

Amerikansk forskning

 

Mere en af delene af voksne Amerikanere beretter at de har haft en spirituel erfaring som forandrede deres liv, Nu har videnskabsfolk fra universiteter som Harvard, Pennsylvania and Johns Hopkins brugt en ny teknologi for at analyserer hjernen på de mennesker som hævder at de har haft spirituelle oplevelser lige fra kristne som taler i tunger til buddhistiske munke til mennesker som hævder de har haft en nær dødsoplevelse.

 

På dette link kan du erfarer hvad forskerne prøver at kortlægge indenfor dette kontroversielle emne.

Se mere
HER

Videnskab om den spirituelle Intelligens
Se mere forskning her

 

Viden om lyset og skabelsen
HER

 

kontakt

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin