En engel fødes

Af Merete Gundersen
©Copyright

 


Visualisering til undfangelse af et barn med åndelig bevidsthed, et barn som forældrene ønsker at opdrage og undervise i spiritualitet


For at undfangelsen af et engle eller stjernebarn barn kan ske på det bevidste fysiske plan er det vigtigt og det mest hensigtsmæssige, at det kommende forældrepar er enige om, at de begge ønsker at værne om barnet, og at begge har et ønske om at være med til at vejlede barnet i spirituelle indsigter igennem dets opvækst.

Forældrene skal have et inderligt ønske om at skole dette barn på en ganske særlig måde, dette ønske skal sendes af sted fra forældrene eller den ene forældre i form af bønner eller en form for guddommelig samtale med større engle eller andre guddommelige vejledere, både før undfangelsen og under barnets opvækst. Det er ønskværdigt og det kan være en nødvendighed, for at barnet kan bevare åbningen til det spirituelle sind. 

Hvis det kun er den ene af forældrene, der er spirituelle og kun den ene, der har ønsket om at modtage et specielt spirituelt barn, vil det også blive efterkommet. Det vil ligeledes være fint, hvis blot den ene af de to er bevidst aktiv for at kalde den lille nyfødte sjæl til sig. Men det mest optimale er, at begge har ønsket, og at begge er med i den visualiserende proces, som skal foregå inden selve den fysiske akt.

Man må, et halvt års tid før den endelige befrugtning finder sted, have øvet sig i visualisering og opøvet kontakt til den spirituelle dimension, og man må have taget beslutning om, at ville være til tjeneste, for at en lille ny engle kan komme her til planeten, og endelig må man være indstillet på, at tjene engelen i det lille barn under hele barnets opvækst.
Under selve befrugtningen er det vigtigt, at forældrene er centreret i hjertet, hvorved en del af den seksuelle energi forvandles til Kærlighed, som tiltrækker engle.

Der fødes hele tiden englesjæle på Jorden, men hvis forældrene til en englesjæl ikke er bevidste om deres barns sjælsværen, og ikke har stillet sig til tjeneste for englesjælen, vil dens skæbne blive hårdere. Bevidste forældres vejledning letter englesjælens inkarnation på Jorden, og bevirker at den gennem barnet, bibeholder den spirituelle åbning til det guddommelige gennem hele opvæksten og ind i voksenlivet, hvorfra barnet, som jo altså er blevet voksen, selv kan varetage sin fortsatte udvikling og sit virke her på Jorden.

Sådanne sjæle vil altid få tillagt særlige opgaver på Jorden, og det vil ofte være sjæle, som har nået en vis evne til næstekærlighed, som de vil sprede ved deres blotte tilstedeværelse, overalt hvor de færdes. Disse sjæles lysspektre er meget stort, og deres aura er tilsvarende lysende, og virker således, at de brænder ufred bort omkring sig blot ved at VÆRE.


 


Bøn og visualisering for at indbyde en engel til inkarnation her på Jorden.

Man skaber et smukt rum med blid musik eller total stilhed, tænder levende lys, for den lille guddommelige treenighed, - far, mor og barn som nu skal forenes. De vordende forældre sætter eller lægger sig til rette, holder hinandens hænder og indleder med en bøn til Den Hellige Moder, Maria og ærkeenglen Gabriel.

En af parterne kan læse bønnen, eller der kan være en tredje person til stede, som leder ceremonien. Når bønnen er læst starter selve visualiseringen, se nedenfor.

Bøn – til Den Hellige Moder – og ærkeenglen Gabriel
Jeg stiller mig til rådighed, for at en lille ny sjæl kan fødes
Jeg beder om, at måtte tjene den kommende ny sjæl
Jeg beder om, at blive renset til at modtage den lille ny sjæl
Jeg beder om, at modtage vejledning for at yde mit bedste
Jeg er rede til, at modtage vejledning for denne ny sjæl


Visualisering
Hvis der er en hjælper tilstede, guider vedkommende nu de vordende forældre til afslapning af kroppen, ellers skiftes forældrene selv til at lede visualiseringen.
De beder nu Jomfru Maria, og ærkeenglen Gabriel om at være nærværende i rummet, og forældrene mærker en varm og kærlig energi svæve rundt om dem begge, en energi fuld af varme, fuld af kærlighed, fuld af accept. Energien smelter ind i hjertet på dem begge.

De kommende forældre mærker nu en varm kærlighedsstrøm, som vælder fra den enes hjertet over til den andens hjerte. Man ser for sit indre blik en gylden stråle af lys, en stjernekaster, der sender lyset fra hjerte til hjerte. Når denne kærlige lysenergi er aktiveret, giver forældrene på skift udtryk for, at de stiler sig til rådighed, for at et nyt lille stjernebarn kan fødes hos dem her på Jorden.

Nu beder forældrene om at måtte se, sanse, fornemme det lille barn, eller måske få et tegn på, at de er blevet hørt. Det kan være, at de ser barnet bliver bragt til dem af Jomfru Maria, det kan også være, at de blot fornemmer den energi, som barnet kommer til Jorden med.

Visualiseringen fortsætter, forældrene forestiller sig nu selve samlejet, hvor befrugtningen sker.
Fra den smukke barnesjæl i himlen ses nu en lysende navlestreng, som flyder som levende lys ned igennem atmosfæren, lys-navlestrengen spalter sig i to og forbinder sig nu både med sædcelle og ægcelle.

De følger visuelt sædcellen og den lysende navlestreng hele vejen op igennem moderens livmoder og mærker og fornemmer, at ægget bliver befrugtet. Ved selve sammensmeltningen ser de kaskader af lys og kærlighed, der følger denne befrugtning, og lyset bliver nu forbundet med moderens navlestreng.
De kommende forældre mærker kærligheden vokse sig stor, smuk og unik mellem denne treenighed af far mor og stjernebarn. Forældrene byder nu det lille stjernebarns sjæl velkommen.

Denne treenighed bliver nu velsignet af Maria, imedens Gabriel holder sit svær som beskyttelse hen over forældrene.
En vidunderlig følelse overstrømmer herefter forældrene, som ligger stille og roligt, og lader kærligheden imellem dem vokse.

Stille og roligt vender de atter tilbage til rummet, hvor de befinder sig. De er nu fredfyldte og fulde af kærlighed og forventning til det kommende stjernebarns fødsel.
Et sådant lille barn, der er undfanget i spirituel ophøjet kærlighed, vil altid fødes med en stor åndelig indsigt, som det vil bruge aktivt i sit liv.

Næste gang forældre deler elskov, kan de have denne lille smukke visualisering med sig og parret vil inden længe blive forældre.

Denne visualiseringsøvelse kan sagtens laves af kun den ene part, og den vil da have en lige så stor virkning, som hvis begge laver øvelsen.

Velkommen til verden.

Held og lykke, når du en dag selv er rede til at byde et lille stjernebarn til Jorden, eller hvis du en dag skal hjælpe andre med det.

Merete Gundersen er, forfatter og holistisk psykospirituel terapeut, og underviser i den spirituelle intelligens.

Se mere på www.siqintelligens.dkwww.livskilden.dk

 

Tilbage til flere visualiseringsøvelser
HER


Kontakt


siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin