Merete Gundersen                      

At lytte, så andre får lyst til at tale,
 At tale så andre får lyst til at lytte


SIQ®-Terapeut, Holistisk Psykoterapeut, Forfatter til 9 bøger, Foredragsholder og Underviser. Har udgviset 6 mediations cd´er på Livskildens Forlag.
Har stor ekspertise i den psykospirituelle menneskelige udvikling. Har via sit forfatterskab formuleret det nyorienterende begreb SIQ®.


Udgangspunktet for mit virke er-

SIQ®-Den Spirituelle Intelligens
 

  Tankens Kraft-  Det Visionære Liv

                              Meditation med mening mål og muligheder            
 

Jeg har gennem de sidste 16 år undervist som SIQ®-Terapeut. Mit fundament og mine arbejdsmetoder er psykoterapi, og SIQ®-Den Spirituelle Intelligens, samt konceptet-Det visionære Liv.

Via min undervisning, hvor jeg bruger: teorien om SIQ- Den Spirituelle Intelligens, tankens kraft, samtale, visualisering og meditation, hjælpes mennesker af med gamle uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, således de gennem selvindsigt kommer tættere på deres egen indre kerne. De opnår herigennem en større livsglæde og livsmod, bliver mere visionære og kreative.

Underviser løbende på foredrag og workshop i hele landet, og har gennem de sidste 16 år undervist og udlært mange mennesker til at finde deres egen iboende SIQ®.
Arbejder tillige arbejdet med private supervisioner, disse foregår nu kun i forlængelse af mine workshops.

Hovedvægten af mit arbejde har været lagt i Foreningen: Livskilden®, Institut for Holisme og Forskning, som jeg  var stifter og leder af igennem en ti årig periode. Her afholdtes mange møder for at fremme holistiske tankegange overalt i det danske samfund for at fremme forskning i menneskets spirituelle bevidsthed.

F
oreningen Livskilden er pr. 1. januar 2007 ophørt og er overgået til forlaget Livskilden


Jeg har nu stiftet SIQ-Instituttet, som arbejder for at fremme viden om
SIQ- Den Spirituelle Intelligens


Jeg er ligeledes medstifter af
konsulentgruppen Filosofisk Fitness. Vision og samfund. Har arbejdet aktivt i LNS- Landforeningen natursundhedsrådet. Hvor vi arbejde politisk for at fremme alternative helbredelesformer og terpaiformer.
Er
pt. aktiv i woomen in Touch, et kvindenetværk for landets fremmeste tereapeuter og foredragsholdere. Er moderator på wepportalen
lev lykkeligt.dk

Gennem flere år har jeg haft eget radioprogram på Radio Gladsaxe, titel: Det Spirituelle Magasin, hvor jeg har haft gæster i studiet og hvor folk kunne ringe ind og få svar på livets store og små spørgsmål. Man kunne også få svar på sine åndelige /spirituelle oplevelser.
Åndelige /spirituelle oplevelser er der hvor jeg besidder de største indsigter og det som hjertet brænder mest for.

Har lavet mange 2 timeres portræt programmer på Radio Lotus i København. I disse belystes de mange spændende alternative helbredelsesformer der findes og de mange mennesker der arbejde inden for den holistiske branche, fik på denne måde et talerør.

Deltager i paneldebatter og på seminarer, som omhandler, spirituel & åndelig udvikling, plus alternative livsanskuelser. Min store ekpertise ligger i det psykospirituelle stof område. 

Aktiv artikel skribent i flere relevante tidsskrifter siden 1998

Aktiv skribent på flere web -portaler

Har igennem 5 år været Web-brevkasse redaktør på rooms-of-spirit

 Underviser i Livskilden. Optagelse fra TV udsendelsen fra TV Øresund, Helsingør.


Er forfatter til bogen: Hjertes Energi, udkom i  Danmark år 2000, andet oplag i år 2003. Hjertets Energi udkom på Borgens Forlag år 2003.

Har tillige udgivet en dobbelt cd også med titlen: Hjertes Energi, den indeholder alle meditationerne fra bogen af samme navn.

Bogen udkom  i USA medio Juni 2003 ,Tittel: Heart Energy. Bogen er oversat til Spansk og den er ved at blive oversat til Tysk. 

I 2004 udkom fire bøger og i 2005 udkom 1, alle er udkommet på Livskildens forlag. I disse bøger tager mit arbejde en drejning.

Især i bøgerne:
Det Spirituelle Menneske bind I-II-III-IV-V  bliver nytænkningen en realitet.

Sidste nye udgivelse er bog og cd: Kærlighedens Urkarft.

Bøgerne beskriver den psykospirituelle udvilking i sindet, indenfor:

  • Psykobiologi
  • Psykospiritualitet
  • Psykoneurolog

Bøgerne bringer  alle nytænkende indsigter inden for den spirituelle psykologi, og psykospirituel udvikling som en udviklingsvej.


Workshop

På mine workshop arbejdes der med spirituel psykoterapi. Den bygger på at mennesker lærer at forløse uhensigtsmæssige livs situationer, deres spirituelle competanser tænes og udvides. Man tæner og lære at bruge sin SIQ®-Den Spirituelle intelligens.

Der arbejdes aktivt med din bevidsthed, din spiritualitet vækkes og dit liv får derved en ny og større dimension.
Der undervises tillige i: Det bevidste liv og Det visionære liv.

Det bevidste og visionære liv er der hvor man bevidst søger mod nye mål og nye udfordringer. Det Visionære liv er modsætningerne til det formstøbte og konforme liv, det er nyskabende og aktivt handlende, det bringer større styring ind i alle livsforhold, det være sig  i kærlighed, venskab, arbejdsliv, og fritid.
At lære at tænke visionært bringer livsglæde og livsmod til alle. Det er blot et spørgsmål  om at ønske forandring og forvandling men også det at turde begge dele.

Gennem meditation og visualiseringsteknikker hentes Hjertes Energi frem i det enkelte menneske. Man kan derigennem lære at se egne indre og ydre resurser og tillige lære sine kærlige dybder at kende og leve dem ud.

 

 
 
 
 
Artikel fra Helsingør dagblad lørdag den 29. maj 2004

Af Gunhild Korsgaard
Foto Lars Johannessen

Alternativt Holistisk Institut i Espergærde:

En blanding af Buddha, Madonna og krystaller

Merete Gundersen har gennem de seneste ti år søgt og fulgt sit eget hjertes vej. Bag udgivelsen af både bog og cd med titlen »Hjertets energi« gemmer sig en personlig udvikling mod en mere alternativ åndelig og spirituel verden.

ESPERGÆRDE: Merete Gundersen tager imod midt i et stort multi-religiøst rum med mange forskellige religioners hellige symboler. Der er et katolsk kors, gamle madonna-lignende malerier og store læderindbundne bøger på en slags alterbord, der er glimtende krystaller på bordet og i vinduet - og i rummets anden ende troner en guldmalet, østerlandsk Buddha figur.

 


Livskilden i Espergærde, som Merete Gundersen er stifter og leder af, har udgivet hendes bog og CD.


Vi er i »Livskilden« i Espergærde, et institut for oplysning, undervisning og udveksling om åndelig, spirituel og kulturel udvikling, oprettet af den daglige leder, Merete Gundersen, selv.
»Livskilden« er en fond, som officielt driver »Institut for Holisme og Forskning«, og er samtidig navnet på et forlag, oprettet i år 2000. I år 2000 udkom også bogen »Hjertets energi«, en lille selvudviklings bog, som Merete Gundersen siden har, måtte genoptrykke og også selv har brugt som et meget personligt visitkort. Lige før jul kom så cd'en »Hjertets energi«, der er en meditations- og visualiserings-cd bygget på bogens indhold.

Nu er en ny bog og efterfølgende cd på vej. Den ligger i forlængelse af den første - men med et nyt element, nemlig bøn. Universelle, freds-elskende bønner, én for hver måned i året, siger forfatteren selv. - Vi har vel alle behov for at tale med noget, der er større end os selv, mener Merete Gundersen.

Ny livsbane

Meditationerne og visualiseringerne i »Hjertes energi« handler om at »åbne sine hjerteblade for at opnå indre fred, harmoni, livsglæde og styrke til at turde efterleve sine drømme«, og gennem meditationerne tages læseren eller lytteren med på »en rejse gennem sit eget sinds mange labyrinter«, hedder det om udgivelserne fra »Livskilden«.

Det stod ellers ingen steder skrevet, at Merete Gundersen selv skulle begynde en spirituel rejse for ti år siden.

- Næh, da var jeg bare en almindelig husmor med fire børn, som kun beskæftigede mig med husmoderlige ting. Jeg var faktisk meget genert, havde meget lavt selvværd og meget lidt tillid til mine egne evner, fortæller hun i dag i en alder af 59.

Merete Gundersens liv begyndte at forandre sig for ni år siden.

- Da jeg var 50, prøvede jeg meditation for første gang - og fik dét, man kalder en lys-oplevelse. Under meditationen mødte jeg min afdøde mor og far og blev klar over, at der jo er mere mellem himmel og jord, end man umiddelbart tror, fortæller hun.

Lys-oplevelsen blev begyndelsen på en periode, hvor Merete Gundersen, der ellers i 20 år boede i Spanien, undersøgte mere og mere om sundhed og åndelig udvikling af den alternative slags, hver gang hun var i Danmark. På et tidspunkt beslutter Merete Gundersen sig for at flytte tilbage til Danmark og går i gang med en etårig holistisk psykoterapi-uddannelse, og det bliver hendes indgang til en ny livsbane.

Det kan ske for så mange andre. Jeg er jo ikke den eneste, der oplever at få en vision eller åbenbaring, siger hun.
For ti år siden var Merete Gundersen en almindelig husmor, men under sin første meditation som 50 – årig fik hun sin første lys-oplevelse, der førte til nye veje, fortæller hun. Her undervises i Instituttet.

Foredrag

Siden »Livskilden« blev til, er det her, Merete Gundersen bruger sin energi. Forfatterskabet kombineres fint med foredrag, workshops, radio-arbejde, deltagelse i seminarer, debatfora og undervisning i »spirituel intelligens«, også kaldet SIQ.

- Sidste år var et rigtigt godt år, hvor der skete mange gode ting, mener Merete Gundersen og uddyber: - For eksempel kom »Hjertets energi« i en ny udgave og blev også udgivet i forlaget Borgens Bogklub, den udkom på amerikansk og i december 2003 udkom cd'en.

Til cd'en skulle Merete Gundersen først finde en komponist og musiker med eget studie - og dernæst vænne sig til at lægge stemme (og den er med let fynsk accent) til de 12 meditationer, cd'en indeholder, hver på 8-11 minutter.

- Selve stoffet til bog og cd har ikke været noget problem. Det har jeg jo. Det tunge arbejde har været at finde en musiker og alt det praktiske, siger hun.

Alle de nye erfaringer har ikke fået Merete Gundersen til at trække sig tilbage. Som nævnt trænger en ny bog sig på, og efter nogle år med erfaringer som radiovært i programmer om spirituelle emner er næste skridt at arbejde sig tættere på tv-mediet.

Der er så meget at underholde med og oplyse om, så jeg har mange ideer til tv, mener »Livskilden«s stifter i Espergærde.

"Hjertets Energi "  består af en række meditationer, der åbner for nye  indsigter i sindet. Meditationerne kan hjælpe med til at åbne "hjertes blade".
Bøger/cd kan også bestilles 
HER


 

For Kontakt til Merete GundersenTil toppen

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin