Hjertets Energi
rejsen gennem egoetAf Merete Gundersen
Copyright©De store passioner
 
Selvudvikling er den eneste og smukkeste vej til al åndelig vækst. Man hører så ofte sætningen: Jeg er så træt af selvudvikling, men i virkeligheden er det den, hele menneskets eksistens her på Jorden drejer sig om. Vi kan og skal aldrig slippe dette tema, for slipper vi det, slipper vi alt liv og al vækst for os selv. Men det man kan lære sig selv er at tage fat på en kærlig måde over for sig selv. Selvudvikling kan også være smukt og berigende.

Man hører også ofte ordene: ‘Jeg gider altså ikke mere, jeg har været så og så meget igennem, nu må det være slut.’ Nej, det slutter aldrig. Det er det essentielle i al menneskelig udvikling her i den fysiske verden. Men det er også her på denne planet, vi kan få lov til at erfare alle de store passioner, såsom kærlighed, elskov og lykke, og vi skal tænke på, at vores udviklingsvej har vi selv været med til at bestemme, før vi kom til Jorden i denne inkarnation.

Vi har i samarbejde med den skabende guddommelighed været med til at beslutte, at vi gerne ville være med til at højne lyset og kærligheden på Jorden. I tilgift til det får vi så lov til af hensyn til vores egen udvikling at lære og erfare, hvordan dette gøres. Det betyder, at vi nu er blevet en hel masse erfaringer rigere, og at vi, når vi forstår disse sammenhænge, vil forstå, at vi alle er en del af denne store guddommelige plan. Vi vil også erfare, hvad det vil sige at være en del af denne guddom, nemlig at vi er medskabere af alt i hele universet, at vi er med til at skabe liv ikke kun her på Jorden men også på mange andre planeter.


Den store lektie


Menneskeheden skal lære, at al åndelig udvikling foregår i eget regi. Det vil sige, at al fordømmelse af andre totalt skal ophøre, for når vi går rundt og fordømmer andre, lægger vi kraften for vores egen udvikling fra os og stagnerer. Det er en af årsagerne til, at det er nødvendigt for menneskeheden at inkarnere så mange gange på Jorden. Igen og igen kommer vi her til Jorden, og hele følelsesregistret rundt vil vi helst fortælle alle de andre, hvad de skal gøre, og hvordan de skal gøre det. Vi har alle uendelig svært ved at arbejde med os selv. Det er en af de store lektier, vi skal lære her på Jorden.

Når vi har så travlt med at fordømme andre, må vi vide, at det er dårlige vibrationer, vi sender ud i æteren. Og vi skal vide, at de opfanges af alt levende. Og her skal vi tænke på børnene, som så bliver bærere af denne dårlige vibration. Vi må snarest stoppe denne dårlige energiudladning og virkelig turde arbejde med vores egen åndelige udvikling.

Det er det, der vil give bonus i den sidste ende. Der er en meget væsentlig grund til, at menneskene bliver født med glemslens slør over bevidstheden. Det skyldes, at kun på Jorden kan menneskene lære at udleve det menneskelige egoistiske ego. Ved at det enkelte menneske arbejder med sit ego, vil det lære gennem de lidelser, de derved pådrager sig selv og selvfølgelig også andre, at det er nødvendigt at få stilnet sit egoistiske ego, så man i hele sit væsen kun er og udtrykker det ægte ego eller kærlighedens sande, smukke vibrerende ego.


Vi skal først skelne mellem tre forskellige slags egoer

  • Det sande Ego
  • Det egoistiske Ego
  • Det dynamiske Ego


Det sande ego - Det guddommelige menneske

Det sande ego er lig med at bruge sit ego i en god sags tjeneste. Det er en stor nødvendighed, at vi bruger dette ego fuldstændig uselvisk og selvfølgelig altid i en god sags tjeneste, for det er dette ego, der gør, at vi får udført alle de opgaver, vi beslutter os til, såsom, jeg vil gerne male, jeg vil gerne danse, jeg vil gerne hjælpe andre o.s.v. Når vi udtrykker det sande ego er vi et med vores egen indre guddommelige kerne. Det er her vi er skabere af visioner, kunst og litteratur, og det er også, når vi hviler i vores sande ego, at kærlighedsvibrationen er så stor, at vi kan komme i kontakt med vores højere selv og derved komme i kontakt med lige netop det formål, der er med vores inkarnation i dette liv.

Det er også i det sande ego, at vi alle har vores ydmyghed, og det er en egenskab, vi skal pleje meget mere. Vi skal forstå, at ydmyghed ikke er det samme som at lade andre træde sig over tæerne, men at det er at have respekt for andre mennesker og deres tankegang og væremåde. Hvis vi kan integrere det i vores hjerter, vil vi forstå at udleve vores sande ego. Det sande ego handler også om at turde være sig selv, og at være sig selv bekendt, at turde sige fra over for andre mennesker, kort sagt være den guddommelige sjæl, vi blev født til at være, før vi opdagede, at der var andre egoer, vi kunne bruge. Disse andre egoer er noget, vi gennem opdragelse får færten af.


Det egoistiske ego

Det er med det egoistiske ego, at vi mennesker skal stå vores store prøve. Det er her, det allerstørste arbejde med selvudvikling ligger for det enkelte menneske. Det er det egoistiske ego, vi plejer for meget, og det er også det, der går ind og præger os i en alt for negativ retning. Det egoistiske ego fortæller os, at vi skal have alt til os selv og kun os selv. Det er også dette ego, der ikke kan dele med andre. Det er også her, al misundelse opstår, det er her vi skaber alle dramaerne og krigene i vores liv. Vi skaber dem først i vores indre, og hvad vi tænker i det indre, er de energier, vi sender ud.

En af årsagerne til, at menneskeheden har svært ved at få kontakt med den åndelige verden, er, at det egoistiske ego fylder for meget i bevidstheden. Når kontakten til visdommens tempel er opnået, og hvis det enkelte menneske ikke har fået opløst det egoistiske ego og fundet frem til det sande ego, som er lig med det guddommelige menneske, vil alt, hvad de oplever åndeligt og kosmisk, blive fordrejet, således at det, de sender ud til omgivelserne, ikke er det, de oplever, men det, de gerne vil imponere omverdenen med. Det er det egoistiske ego, der forvrænger menneskenes tænkeevne. Her er virkelig noget at arbejde med, og det kan selvfølgelig tage mange liv, før der bliver ryddet op i dette ego.


Det dynamiske ego

Det er livsnødvendigt for al menneskelig udvikling, at vi lærer at udvikle det dynamiske ego i meget høj udstrækning. Det er fra dette ego, vi henter al vores styrke og kraft til at realisere alle de ting, som vi går og tænker. Alt for mange mennesker når aldrig længere end til at tænke en lang række formålsløse tanker, der kører i ring, og som aldrig bliver bragt til udførelse, fordi de ikke forstår at arbejde med deres dynamiske ego. De har ofte slet ikke nogen erkendelse af, at det er her, der skal sættes ind for at skabe forandring og vækst.


Når vi har arbejdet med de ovenstående problematikker gennem længere tid har vi lært at transformere sindet og vi kan arbejde os videre gennem det
 

  • Det visdomsfyldte ego
  • Det guddommelige ego
  • Det kærlige Ego


Det visdomsfyldte ego er der hvor man ikke føler sig bunden af andres energier men helt frit kan få intuitionen til at flyde uhindret og hvor man på en legende let måde bliver i stand til at skabe fra dybet af ens egns sjæls erfaring. Det visdomsfyldte ego er der hvor man henter en viden og en indsigt som man end ikke vidste man besad. Det kunne være at skrive en tale, en artikel, en bog eller digte. Det kunne også være man pludselig opdager talenter man ikke vidste man havde, det kunne være at male, danse, kreere, udtænke smukke matematiske formler, eller opfinde brugsting. Det visdomsfyldte ego er der hvor den fulde selvforglemmelse opnås og man helt er i kontakt med sjælens dybeste visdom.

Det guddommelige ego hører i høj grad med til vores menneskelige udvikling, og dette er en meget overset sag for rigtig mange mennesker her i den moderne tidsalder. At arbejde med dette ego betyder at vi alle skal gøres os klart hvor vi ønsker at stå i forhold til ens tro eller trosretning. Ingen tro er rigtig eller forkert. Alle religioner har sin berettigelse for alt er jo skabt af Gud og Gud er i alt , så derfor hvor vil du gerne vende dit sind hen og modtage den åndelige hjælp du behøver til dit liv her på Jorden.

Uden en indsigt om at du , jeg og alle levende tænkende væsner har brug for at udvikle kærlighedsbudskabet gennem troen og bøn. Din bøn er altid den vigtigste netop for dig, og ingen kan eller skal indoktrinere dig til nogen form for tro for en indoktrineret tro er ikke en sand tro og den vil ikke udvikle dig optimalt. For at udvikle dig optimalt skal du mærke troen i hjertets dyb og derud fra arbejde med din tro.


Det kærlige ego


Det Kærlige Ego overskygger og indeholdes i alle andre egoer. Det kærlige ego overvinder ALT. Men det er også svært at arbejde med det kærlige ego for det betyder at når nogen gør dig uret eller måske efter din mening ikke altid handler ret ja så skal du ALTID tænke, svare og vise dit kærlige ego frem, således det der rammer andre mennesker blive kærlige ord og handlinger fra din side. Alle kan vi handle med dette ego lejlighedsvis i korte sekvenser , når vi er glade , vel afbalanceret og føler at vores verdensbillede ser ud helt lige som vi bedst kunne tænke os det. Men det bliver svært for alle at bruge kærligheden når vi er irriteret, trætte, vrede og aggressive, for det er jo det vi alle er en gang imellem.

At forvandle disse uhensigtsmæssige energier til kærlig tænkning er det optimale. I kærlig tækning ligger der, at vi skal tænke kærligt på os selv når vi har alle disse negative følelser. Ved at tillade os selv at have dem bliver det lettere , men ikke hvis vi ikke samtidig erkender at de ikke skal blive ved med at være det. For transformation må og skal der ske, frem til målet, at lære at elske sig selv som næsten, og at elske næsten som sig selv. Da vinder Hjertets Energi i dit liv.

Når vi har trænet i disse discipliner, for at forbedre egoet, gennem længere tid bliver det en hel integreret del af ens hverdag, og det vil ikke længere være svært, men en selvfølgelig del af ens liv. Man prøver derved hele tiden at blive et bedre menneske. Gennem arbejdet med sindet kommer vi alle i samklang med Hjertets smukke energier, der hvor kærligheden , freden, roen og indsigterne hersker, og så bliver vi alle dygtigere og dygtigere til at tænke og handle ud fra Hjertets Energi i alle medmenneskelige relationer.


Prøv at se i dit hjertets kammer ind
Der vil du finde hele dit sind
Og glæden vil herske når du ser
Alt hvad der i dette dit Hjerte skerEn del af teksten stammer fra Bogen Hjertets Energi af Merete Gundersen, ISBN nr. 87-91003-00-8


Til bogen Hjertets Energi hører en dobbelt CD med 12 meditationer, der  åbner for hjertets Energi.


Bog og CD  kan lånes på biblioteket, kan købes hos alle landes boghandlere og den kan tillige bestilles  
HER
 

 

Kunne du tænke dig at kommentere artiklen,  kan du kontakte forfatteren  på
Til Toppen


Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens
   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin