Forskellen på meditation-visualisering og bøn
 
Af Merete Gundersen
Copyright©Meditation, visualisering og bøn er alle redskaber som kan bruges til at forme sindet med. Hvis teknikkerne bruges bevidst bliver man mere herre over livet der leves og over de handlinger der foretages. Når vi bruger teknikkerne lader vi os ikke så let omforme af andre menneskers tanker og ideer før vi har haft vores inderste vise sjæl med på råd. Det betyder ikke at man lukker omverdenen og dens indflydelser og meninger ude, men det betyder at der igennem disse teknikker arbejdes for at opnå at bliver bedre mennesker, med stor kærlighed til livet, til næsten og til skabelsen. Alle vores evner og  resurser bliver derigennem unyttet på bedst tænkelige måde.


Meditation

 • Meditation som redskab i arbejdslivet
 • Meditation som redskab i privatlivet
 • Meditation som redskab i din personlige udvikling
 • Meditation som redskab til at skabe
 • Meditation til fordybelse og indre fred
 • Meditation til at skabe overblik i livet


Visualisering

 • Visualisering den store skaber
 • Visualisering for at opnå dine mål
 • Visualisering for at skabe din personlighed
 • Visualisering til selvhelbredelse
 • Visualisering som fredsskaber
 • Visualisering for at opnå glæde


Bønnens anatomi

 • Bøn fordi det giver fred
 • Bøn fordi det giver glæde
 • Bøn fordi du får overskud
 • Bøn fordi du opnår tillid
 • Bøn fordi du finder kærlighed
 • Bøn fordi du styrker din ydmyghed
 • Bøn er tænkt brugt som en universel tro på noget der er større end jeget 

Universel tro er det samme som universel religion. Den indeholder alle kendte religioner der er fredsskabende og fredselskende. Her praktiseres troen ud fra ønsket om at skabe fred mellem alle mennesker. Fred i alle medmenneskelige relationer, overalt på Jorden, i kærlighedens navn.

Alle kan meditere og visualisere, og du kan begynde med samme. 

Når man mediterer prøver kroppen og sindet at komme i harmoni og balance. Der er forskel på meditation og visualisering. Gennem meditationen gælder det om at være så tanketom som muligt, og når man visualiserer gælder det om at skabe så mange billeder som muligt, så det er to helt forskellige ting. Og der opnås også to helt forskellige ting.

Ved meditation opnås, indre stilhed, fred harmoni symbiose og evnen til at stilne sindet og specielt tankesindet. Visualiseringen er selve den skabende proces i meditationen, her kan  du skabe de indre billeder af hvad det er du gerne vil forandre eller opnå via din meditation og visualisering. 

Disse indre billeder, bliver nu aktive i dit sind og i din bevidsthed. Bevidtsheden vil straks efter du har visualiseret et ønske, begynde at indstille sig på at det skal ske. Bevidstheden er unik hos alle mennesker, fordi den adlyder vores tanker og  derved også vores billedverden, på denne måde bliver tanke og billeder til vores indre og ydre liv.


Formålet med meditationen er at opnå

Freden og kærligheden til og med sig selv - til familien - til næsten - til livet og til det Guddommelige

Hvis du er uskolet i at meditere og visualisere og hvis du aldrig før har prøvet at meditere så er her to små øvelser du kan starte med og som du kan træne lidt med inden du kaster dig ud i det større forehavende som bogen Hjertets Energi ligger op til. Eller du kan måske finde sammen med en gruppe af mennesker som også interesserer sig for disse ting, derved kan i hente støtte og vejleding hos hinanden.

Her er et forslag til at starte på, for at mærke og forstå hvad forskellen er. Når du har trænet i dette nogle få gange vil du mærke at freden sænker sig meget hurtigt i dit sind og at du derved meget hurtigt går direkte i gang med at visualisere dine mål og hvad der er godt for dig nu og i den nærmeste fremtid.


Meditation

Smuk kærlighedsmusik sættes på og du ligger dig eller sætter dig god til rette i sædet. Du lukker øjnene og stille og roligt mærker du en indre fred en indre kerne af fuldstændig ro. Freden sænker sig i alle kroppens celler, og du mærker en sagte rislen gennem hele kroppen. Du mærker en varme skylle igennem dig og du begynder lige så stille at mærke glæden i sindet.

Når freden begynder at indfinde sig, vil du begynde at danne nogle indre billeder. Du tager disse indre billeder ind i hjertet og føler efter om det er billeder og tanker du gerne vil af med. Hvis det er tanker du gerne vil af med , så skal du stille og roligt lade dem flyve videre forbi dig og hvis du ikke kan komme af med dine uhensigtsmæssige tanker så skal du forestille dig at du skriver tankerne ned på et stykke papir og så putter du dem ind i en ballon som lige så stille og roligt flyver op i himmelen, længere og længere væk, på denne måde bliver du ganske tanketom. Du mærker glæden ved at være tanketom. Nu kan du gå til det næste skridt, her du går videre over i din visualisering.

Visualisering

Du forestiller dig nu at kærligheden risler sagte langs alle dine blodårer gennem hele din krop. En følelse af kærlighed og accept af at alt er helt som det skal være. Du forestiller dig at du flyver langt ud i universet og møder din egen sjæl. Denne din sjæl kan have mange former og mange farver og det er vigtig at du nu stoler på at de billeder der bliver dig vist er dem du forstår er de helt rigtige for dig. Måske har din sjæl en form som en engel, måske noget helet andet. Når du nu har fået fat i din sjæl. Kan du begynde at kommunikere med den.

Du spørger nu hvad det er du skal lære eller hvad du skal gøre for at få mere kærlighed ind livet. Du skal spørge om det er kærligheden til selvet du skal arbejde med, eller kærligheden til familien , til næsten ,eller til det guddommelige. Man kan prøve at se om du kan mærke hvad ordet kærlighed betyder for dig.

Medens du ligger her vil du stille og roligt få nogle beskeder , og det er vigtigt at du mærker godt efter for at få fat i alle de følelser du skal have fat i for at få så meget kærlighed ind i dit liv som muligt. Når du syntes du har modtaget det du skal , kan du stille og roligt igen åbne øjnene. Du vil ,når du lukker øjnene op, mærke en kærlighed som du ikke længe har følt og du vil have fået besked på hvad du skal gøre i hverdagen for at den skal blive mere kærlighedsfuld.


Bøn

Hvis du ønsker at træne i bønnens kraft, kan også det gøres på mange måder. Der kan tages afsæt i den religion du tilhører. Alle religioner har hver deres bøns-praksis og det er blot at undersøge hvordan det kan gøres.

At synge salmer er også en form bøns-praksis som sjælen vokser ved. Endelig kan man lave sine egne bønner og bede til den guddom man mener er det rigtige for at tjene sjælen.

Bønnen har stor magt alle hellige skrifter er visdom på højt plan og ingen hellig skrift er mere rigtigt end noget andet så længe der er tale om fredsskabende religioner,g trosretninger. og skrifter.

God rejse til et gensyn med kærligheden.
Afslappende meditationMere information om meditation

Her kan gives en kommentar til artiklen

 Til Toppen

 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin