E-Bog / Er en elektronisk bog
leveres som pdf-fil til din e-mail adresse

 

Udvalgte Spirituelle artikler
AF Merete Gundersen

ISBN: 87- 91003 -05-9

Sider: 50 ( a 4 sider)

Pris: kr. 49,00Mennesket i sjælen og sjælen i mennesket
Anmeldelse af e-bogen,
af Liza Mailand Hansen

Kære læser!

Du sidder her med en lille artikelsamling, skrevet af Merete Gundersen, den  fortæller om Merete Gundersens egen vej til mødet med sit spirituelle Jeg, og de inspirationer, holdninger og behov for videreformidling dette har ført med sig. Du kan læse en personlig beretning og du kan læse om, hvordan en personlighed træder i menneskehedens tjeneste og søger oplysning og viden både for sin egen og for næstens skyld.

Artiklerne er mangfoldige i deres indhold, de er berettende, beskrivende og belærende. Alle lyser af  de af Meretes altoverskyggende budskab: Næstekærligheden. Det største i livet er kærlighed og vejen til næsten går gennem os selv. Når vi søger oplysning og udvikling og dermed forandrer os, bliver vi i stadig større grad i stand til at være bærere af kærligheden til glæde for os selv, de andre og vores klode.  Og dette gør Merete  med sine artikler og digte en stor og målrettet indsats for at fortælle os om vigtigheden af.

Rigtig god læselyst, må du få stor glæde  af Meretes ord , hendes forslag og øvelser, der kan hjælpe dig frem til mødet med Dit Spirituelle Jeg. 

Venligst,
Liza Meiland Hansen
uddannet og certificeret:Psykoterapeut, NLP - og hypnoseterapeut og fysioterapeut.

 For bestilling af bogen kan du skrive til
 

 Læs anmeldelse af bogen  
HER


 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin