SIQ

SIQ®- Undersøgelse

Har du erfaret at meditation har en gavnlig effekt på dit almene velbefindende?

 

Den nyeste forskning viser at meditation har en gavnlig effek på helbredet. Stress neveuet minimeres, og blodtrykket påvirkes i gunstig retning, det er blot nogle af de resultater forskningen viser.

Der findes mange former for meditations praksis. Forskningen er især foretaget indenfor Mindfulness meditation og indenfor Transendental meditation. Men også budistiske munke har været underligt forskning.

Alle forskningresultaterne peger på positive resultater.

Nu undersøger vi  om almindelige menensker har gavnlig effekt af deres måde at meditere på.

Du optræder helt anonymt og vi opbevarer ikke dit navn eller e-mail og du modtager ikke reklamer ved din besvarelse, du deltager heller ikke i en e-mail kæde. Og du modtager ikke et aoutomatisk nyhedsbrev.

Tak for din besvarelse, dit svar er væsentligt.

Ja
Nej
Ved ikke
Spørgsmål-Har du erfaret at meditation har en gavnlig effekt på dit almene velbefindende?
Navn
E-mail


siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin